Bodemdaling Ameland in beeld

LEEUWARDEN – De commissie Monitoring Bodemdaling Ameland onderzoekt reeds meer dan 20 jaar de gevolgen van bodemdaling door gaswinning op Ameland. Het is daarmee het langstlopende integrale onderzoek naar de gevolgen van bodemdaling ter wereld. Dit heeft een schat aan kennis opgeleverd. Vanaf vandaag zijn alle gegevens ontsloten via de website www.waddenzee.nl. Behalve resultaten van het onderzoek bevatten de webpagina’s ook een animatie die het proces van bodemdaling toegankelijk in beeld brengt voor een breed publiek.
Bodemdaling heeft tot gevolg dat de zeespiegel stijgt ten opzichte van strand, duin, kwelder en wad. Daardoor is met deze unieke, langlopende studie ook inzicht verkregen in de gevolgen voor natuur en landschap van een (lokale) versnelde zeespiegelstijging (tijdelijk met een snelheid van ca 1.50 meter per eeuw).

De commissie Monitoring bodemdaling Ameland bestaat uit vertegenwoordigers van instanties die direct betrokken zijn bij waddenzeebeleid, gaswinning en monitoring (Rijkswaterstaat, Ministerie van LNV, Provincie Fryslân, Gemeente Ameland, NAM en It Fryske Gea). Een groep wetenschappelijke onderzoekers van o.a. Alterra Wageningen UR, Wageningen Imares, Deltares en Natuurcentrum Ameland voert de monitoring uit. InterWad is de projectorganisatie die verantwoordelijk is voor ontwikkeling en beheer van de website www.waddenzee.nl en werkt in opdracht van alle waddenoverheden.
Bron: Commissie Monitoring Bodemdaling Ameland/InterWad

Meer informatie: www.waddenzee.nl/bodemdaling.html

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18280

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *