Blauwdruk voor een biodiverser bedrijfsterrein

LEEUWARDEN – De Stichting Ynnatura wil samen met het bedrijfsleven de biodiversiteit op bedrijfsterreinen verbeteren. Daarom is vorig jaar samen met negen bedrijven en twee gemeentes het project “Samen investeren in biodiversiteit” gestart. Op donderdagmiddag 31 maart presenteert de stichting een speciaal format voor een biodiversiteitschets dat binnen dit project is ontwikkeld. Omdat dit format in de toekomst bruikbaar zal zijn voor elk willekeurig bedrijfsterrein verwacht de stichting veel belangstelling voor het resultaat vanuit het bedrijfsleven, de overheid en het onderwijs.

De biodiversiteit gaat in Nederland helaas snel achteruit. Ook het bedrijfsleven draagt daaraan bij. Om de verscheidenheid aan flora en fauna op bedrijfsterreinen te verbeteren, is vorig jaar op de industrieterreinen Westkern bij Kootstertille en Skûlenboarch bij Eastermar het project “Samen investeren in biodiversiteit” gestart. Het is een pilot waarbinnen een algemeen format/blauwdruk voor een biodiversiteitschets is ontwikkeld. Dit wordt momenteel bij de deelnemende bedrijven toegepast en zal in de toekomst ook bruikbaar zijn voor andere bedrijfsterreinen elders in Fryslân.

Tijdens de presentatie op donderdag 31 maart om 15.30 uur in het Energie Kenniscentrum te Leeuwarden wordt onder andere ingegaan op de elementen van het ontwikkelde format, de uitvoering in de praktijk, de baten/het (terug)verdienmodel en de te verwachten resultaten. Belangstellenden kunnen voor het programma en (gratis) aanmelden terecht op www.ynnatura.nl

Bron Ynnatura

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18280

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *