Bisschop De Korte hoopt op reconstructie

NES – Bisschop Gerard de Korte van bisdom Leeuwarden-Groningen bezocht vrijdagmiddag Ameland om met eigen ogen de ravage na de brand van de Sint Clemenskerk in Nes te aanschouwen en over de toekomst van de kerk te praten.

Enkele parochieleden staan bij het hek voor de kerk te wachten op de bisschop. Sip Boelens staat erbij en hij kijkt naar de ruïne. De organist van het Sint Clemenskoor wil de verloren gegane bladmuziek wel uit de puinhopen kijken. Het doet hem veel verdriet dat 120 jaar bladmuziek in de brand is verdwenen. Het lag in een metalen kast, om het hoekje van de muur die nog staat. Boelens weet precies waar de gregoriaanse missalen en de muziek, die hijzelf noteerde van oude liederen die via overlevering werden gezongen maar niet op papier stonden, lagen. Naast het orgel en de orgelmuziek. Er waren handgeschreven stukken bij. Boelens kwam veertig jaar geleden als organist bij het koor dat de missen muzikaal opluistert. Toen heeft hij eigenhandig de liederen waarvan geen bladmuziek was genoteerd, samen met parochieleden die ze voor hem voorzongen. Het is allemaal weg. Alleen wat in de computer staat heeft hij nog. Zijn handen jeuken om tussen de restanten te speuren naar overblijfselen van zijn papieren, maar het hek en de beveiligers beletten hem dat. De hekken staan om het terrein uit veiligheidsoverwegingen. Onduidelijk is hoe stevig sommige gevels staan en op last van de burgemeester is het gebied afgesloten. De beveiligers waken over de spullen die nog in de kerk liggen. Souvenirjagers zouden er wat graag mee vandoor gaan. Bovendien werd het terrein afgesloten om sporen veilig te stellen. Dat onderzoek is inmiddels geweest. Sip Boelens wacht bedroefd en bezorgd op de bisschop.

Terwijl hij staat te praten over de muziek, komt beveiliger Taeke Oldenburger voor hem staan. Oldenburger kwam meteen dinsdag 5 februari met een collega naar het eiland om het terrein te bewaken. Hij ziet er op toe dat geen onbevoegde het terrein betreedt, maar zelf heeft hij toegang tot het gebied. Hij tovert een brede glimlach op het gezicht van Boelens met de mededeling dat er een muziekboek uit de ruïne is gered. Het is niet een gregoriaans liedboek, maar een bundel kerstliederen.

Als dan eindelijk de bisschop uit de taxi stapt en het terrein betreedt, heeft Boelens weer hoop geput uit dit overblijfsel.

Pastoor De Korte wordt rondgeleid door de vicevoorzitter van het parochiebestuur Foppe Kiewiet. Twee dagen voor de brand was de bisschop ook op het eiland en toen voor een feest. Pastoor  Paul Verheijen en pastoraal medewerkster Neeltsje Bouma werden ingehuldigd met een feestelijke dienst en koormuziek van het Sint Clemenskoor van Sip Boelens. Het was een fijne dienst met veel bloemen. De parochieleden maakten er met z’n allen een boeket van. De kerk is het zichtbare hart van de gemeenschap, zegt de bisschop, en dat hart is uitgerukt. Hij leeft mee met de verslagenheid van de parochie dat zoveel moed putte uit een nieuwe pastoor. Eerst was er een kerk zonder pastoor en nu is er een pastoor zonder kerk, is het mopje waar ook de bisschop wel even om kan gniffelen.

Ontdaan was hij van het beeld van het nog immer glimmende tabernakel middenin de puinhopen. “Christus was er en hij is bij ons,” vertaalt De Korte dat beeld. Het tabernakel met de geconsacreerde hosties symboliseert Christus en het geeft de parochie moed dat juist dat tabernakel glimmend uit de brand is gekomen. Niet dat het geopend kan worden; de deurtjes zijn door de hitte verwrongen en de hosties onbereikbaar.

Na zijn rondleiding spreekt de Bisschop met het parochiebestuur. Hij laat bemoedigende woorden horen en samen bespreken ze de toekomst van de kerk. Bisschop en parochiebestuur spreken de hoop uit dat de kerk wordt gereconstrueerd. Hoe dat precies gaat gebeuren is nog niet duidelijk. Het bemoedigt allen dat er uit binnen- en buitenland steunbetuigingen komen. Diezelfde middag komen kinderen van de Kardinaal de Jongschool 65 euro brengen. Ze hebben het bijeengespaard door tekeningen te verkopen voor minstens vijftig cent per stuk. Ze maken duidelijk: een kerk bouw je met elkaar.

Adverteren

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18280

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *