Bijeenkomst over Hagedoornveld en Zwanewaterduinen

NES – Staatsbosbeheer nodigt alle geïnteresseerden uit voor een bijeenkomst over de herinrichting van het Hagedoornveld en de Zwanewaterduinen. De bijeenkomst is op donderdag 24 oktober in hotel Noordsee aan de Strandweg bij Nes.

Staatsbos heeft met veel mensen gesproken en nagedacht over de inrichting van het Hagedoornveld en de Zwanewaterduinen. Er zijn inloopmomenten, een kennisavond over de waterhuishouding, een excursie naar Terschelling en verschillende veldbezoeken met geïnteresseerden geweest. De boswachters kunnen nu een tussenstand opmaken en willen graag laten zien hoe ze een half jaar geleden zijn gestart en wat de uitkomsten zijn.

Veel eilanders hebben meegedacht en stelden vele vragen en dat waardeert Staatsbosbeheer Ameland zeer. Staatsbosbeheer: "We hopen dat we op deze vragen een bevredigend antwoord hebben kunnen geven, maar uiteraard kunt u op deze avond nog steeds vragen stellen. Met deze laatste input op het ontwerp willen we vervolgens graag starten met het definitieve ontwerp, de planning en begroting."

Ook als u tot nu niet betrokken bent geweest, bent u van harte welkom. De mensen van Staatsbosbeheer praten u graag bij en hopen na deze avond een door de Amelanders gedragen plan aan de gemeente te kunnen presenteren. U kunt het verloop van het proces bekijken op de website www.hartvoorameland.nl

Het programma van de avond ziet er als volgt uit:

  • Welkom en inleiding door Tamara Bok, Gebiedsmanager Wadden Staatsbosbeheer
  • Presentatie door Anne Martien Lousberg van Le Far West landschapsarchitecten en Freek Zwart, Adviseur Wadden Staatsbosbeheer
  • Pauze met koffie en thee
  • Met elkaar in gesprek over de vervolg van het proces
  • Afsluiting
  • Wanneer: 24 oktober 2019
  • Tijd: 19:30 uur
  • Waar: WestCord Hotel Noordsee te Nes

Staatsbosbeheer hoopt op uw komst. Neem gerust uw buren mee! Opgave niet nodig.

Het Hagedoornveld/ Zwanewaterduinen is een ecologisch belangrijk Natura-2000 gebied met bijzondere flora en fauna. De herinrichting is gericht op het robuuster maken van het gebied. Een grotere biodiversiteit maakt het gebied toekomstbestendig. Zodat ook de generaties na ons er van kunnen genieten.

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18276

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *