Bijeenkomst Deltaprogramma Ameland

GRONINGEN – Dienst Landelijk Gebied van het Ministerie van Economische Zaken en gemeente Ameland organiseren op 12 november een bijeenkomst Deltaprogramma Voorkeursstrategieën Wadden – Ameland.

Dit is de uitnodiging:

“Namens het Deltaprogramma willen wij u uitnodigen voor de bijeenkomst ‘Deltaprogramma – Voorkeursstrategieën Wadden Ameland' op 12  november 2013 in hotel Hofker te Nes van 19.30 tot 22.00 uur.

Doel van de bijeenkomst is informatie te geven over het Deltaprogramma en om te bespreken hoe de ambities van het eiland te verbinden zijn met mogelijke toekomstige veiligheidsstrategieën binnen het Deltaprogramma.

Wat is gezien de effecten van klimaatverandering en zeespiegelstijging nodig wanneer we 50 à 100 jaar vooruit kijken? Tijdens de bijeenkomst zullen we nader ingaan op de vraag welke kansen er liggen voor het eiland vanuit economisch, cultureel, historisch en ecologisch perspectief.

De bijeenkomst wordt georganiseerd in samenwerking met Samenwerkingsverband Waddeneilanden, gemeente Ameland en Provincie Fryslân.

Tijdens de eerste bijeenkomst in januari 2013 van het Deltaprogramma stond het onderwerp zandige kust aan de Noordzeezijde centraal. Dit najaar zal vanuit een integrale benadering voor elk eiland afzonderlijk gekeken worden naar welke onderwerpen er specifiek spelen. Zo zullen in de bijeenkomsten van deze tweede ronde onderwerpen als gebieden en bebouwing buitendijks en monitoring en lange termijn onderzoek naar systeemdynamiek aan bod komen.

De hoofddoelstelling van het Deltaprogramma is het ontwikkelen van strategieën waarmee het land kan worden beschermd tegen hoog water en waarmee de zoetwatervoorziening op peil gehouden kan worden. Op de Waddeneilanden moet in verband met de veiligheid van de kust nagedacht worden over het beleid van zandsuppleties, buitendijkse bebouwing en meerlaagsveiligheid. Zijn er specifieke kansen die de eilanden voor hun kustzone zien? Om de eilanden bij dit soort vragen te betrekken worden dit najaar op de eilanden bijeenkomsten georganiseerd.”

U kunt u opgeven door een e-mail te richten aan: h.roos@dlg.nl.

Hebt u vragen, neemt u contact op met:

– Willem Tjebbe Oostenbrink Deltaprogramma Veiligheidsstrategieën Waddeneilanden

M: 06.52401230.

– Luc van Tiggelen Gemeente Ameland – M: 06.21285019

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18260

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *