Bibliotheken Noord Fryslân zijn best

DOKKUM – Bibliotheken Noord Fryslân meest deskundige medewerkers van Nederland. Afgelopen zomer werd onder de bibliotheken van Nederland een onderzoek uitgevoerd naar de klanttevredenheid. Uit het onderzoek blijkt dat de algemene tevredenheid over Bibliotheken Noord Fryslân zeer hoog is en zelfs hoger dan gemiddeld. Op verschillende aspecten van de dienstverlening wordt Bibliotheken Noord Fryslân hoog gewaardeerd, zoals de klantvriendelijkheid en deskundigheid van de medewerkers en de snelheid waarmee reserveringen worden geleverd. 

Op nummer één! 

Bibliotheken Noord Fryslân staat in Nederland op nummer één en is best practice voor andere bibliotheken wat betreft de deskundigheid van de medewerkers en staat in de top drie als het gaat om klantvriendelijkheid. Als bibliotheek kiest BNF voor professionaliteit, door de inzet van geschoolde en een vast team van medewerkers. Bibliotheken Noord Fryslân heeft dertien vestigingen en één uitleenpost. Op de eilanden Vlieland, Ameland Nes, Ameland Hollum (uitleenpost) Terschelling en Schiermonnikoog en in Harlingen, Franeker, St.- Annaparochie, Dronryp, Dokkum, Kollum, Buitenpost, De Westereen en Surhuisterveen. 

Aandachtspunten 

Daarnaast zijn er een aantal aandachtspunten. Zo blijven de ontspannende activiteiten en de activiteiten op het gebied van kunst achter op het landelijk gemiddelde. Ook de mogelijkheid om de bibliotheek als ontmoetingsplek te gebruiken kan volgens de panelleden nog verbeterd worden. 

Hier gaan we de komende tijd aan werken 

Verblijfsfunctie: Bij de nieuw in te richten bibliotheken let BNF meer op de verblijfsfunctie; ze zet in op verblijfsgemak met bijvoorbeeld comfortabel meubilair, gezellige leeshoekjes en goede werkplekken. In de bibliotheken die al opnieuw zijn ingericht, kijken we of we meer ruimte kunnen maken waar bezoekers ongestoord kunnen zitten. Bij comfortabele leesplekken hoort ook lekkere koffie. In Harlingen wordt met ingang van het nieuwe jaar de horeca professioneel verzorgd. In de overige vestigingen staat altijd koffie en thee klaar voor onze bezoekers van de bibliotheek. 

Activiteiten: In de beleidsperiode 2019 – 2022 stemt Bibliotheken Noord Fryslân haar activiteiten meer af op haar maatschappelijke en educatieve taken en de visie zoals beschreven in haar beleidsplan 2019 -2022. 

Openingstijden: In 2017 toonde onderzoek aan dat er niet genoeg gebruik werd gemaakt van de avondopenstelling. De openingstijden zijn daarom in 2018 bijgesteld. In de winter van 2017 zijn we begonnen met een pilot over de zondagsopenstelling in de vestiging Dokkum. Dit onderzoek loopt nog. Als alternatief voor het wel kunnen inleveren van boeken bij een gesloten bibliotheek, wordt er gekeken of het zinvol en mogelijk is om een boekenbrievenbus te plaatsen. 

Meer actuele boeken: Bibliotheken Noord Fryslân werkt samen met Boekhandel van der Velde om zo snel mogelijk de meest actuele boeken in de bibliotheek te krijgen. Nieuw verschenen boeken kunnen binnen één week in de bibliotheek beschikbaar zijn. Leden kunnen ook zelf aanschafverzoeken doen; deze worden altijd gehonoreerd. 

Kortom, Bibliotheken Noord Fryslân doet het goed. Er zullen altijd aandachtspunten blijven om aan te werken, maar de directie geeft haar medewerkers een dikke pluim. Zij zijn tenslotte het gezicht van de bibliotheken. 

Meer informatie 

Het hele klanttevredenheidsonderzoek en onderzoeken naar andere onderwerpen vindt u op ontdekdebieb.nl/onderzoeken. Wilt u zelf uw mening geven over Bibliotheken Noord Fryslân? Dan kunt u zich aanmelden voor biebpanel via www.biebpanel.nl 

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18276

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *