Bewonersavonden Zorgcoöperatie Ameland

HOLLUM – Zorgcoöperatie Ameland (ZCA) organiseerde vier avonden in februari en maart voor de bewoners van Ameland met als doel de wensen en ideeën over welzijn en zorg van de Amelanders op te halen. 

Dit was een vervolg op de in november 2015 gehouden enquête onder de Amelanders. Uit de enquête bleek dat 94% van de respondenten aangaf het belangrijk te vinden dat zij zelf invloed hebben op hun welzijn en zorg en waar de zorg aan moet voldoen. Amelanders gaven aan dat de ZCA hier een belangrijke rol in kan spelen.

Conclusies

Naar aanleiding van de inbreng op de avonden zijn er een paar conclusies te trekken.

Iedere Amelander heeft recht op kwalitatief goede zorg. De bewoners van Ameland willen dat de huidige zorg wordt gewaarborgd, eventueel aangevuld met extra diensten van zorg en welzijn, waardoor de bewoners niet naar de vaste wal hoeven. De geldstromen zijn volgens velen nu bepalend.

De indicaties afschaffen en alle geldstromen (WMO/zorg) in één pot stoppen en daaruit de zorg voor de eilanders betalen is een idee dat meerdere keren gehoord werd.

Om het overzicht te hebben is het voor de eilanders wenselijk om één loket alsmede één zorgaanbieder te hebben op het eiland. Veel bewoners hechten er aan dat het gebouw De Stelp blijft, met een meer multifunctionele functie.

Er zijn zorgen om de jeugd op het eiland, er is te weinig voor hen geregeld.

Er zijn veel ideeën en wensen ten aanzien van het aanbieden van andere vormen van zorg.

De Amelanders zien een belangrijke rol weggelegd voor de ZCA en willen graag lid worden. De ZCA moet een overkoepelend en verbindend orgaan zijn en boven alle partijen staan die bij zorg en welzijn op Ameland betrokken zijn.

Overigens niet alle aanwezigen konden de manier waarop de avond vorm kreeg waarderen zowel wat betreft de opzet als inhoud. Sommige aanwezigen vroegen zich af of de coöperatie wel nut heeft.

Opkomst

De opkomst tijdens de avonden was wisselend per dorp. Totaal bezochten 105 mensen de avonden, exclusief de leden van de zorgcoöperatie. De geschatte gemiddelde leeftijd van de aanwezigen was vanaf ongeveer 45 jaar. De jeugd was niet aanwezig op de avonden.

Juni

In juni belegt de ZCA wederom in alle vier de dorpen een bijeenkomst met zo concreet mogelijke voorstellen omtrent de toekomst van de zorg voor de eilanders.

– ingezonden mededeling – 

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18260

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *