Betere aanpak oliebestrijding Waddenzee

LEEUWARDEN – Rijkswaterstaat, de Waddenvereniging en het Programma naar een Rijke Waddenzee hebben een nieuw instrument gemaakt om de Waddenzee beter te beschermen tegen een olieincident. In dit Ecologische Spoorboekje Waddenzee is in één oogopslag te zien wat de beste methode is om olie op zee, op de kwelders of op de waddenstranden op te ruimen.

Door samenwerking met de gebiedsbeheerders en calamiteitenbestrijders kan de oliebestrijding op de Waddenzee verder worden verbeterd.

Nederland is internationaal befaamd om haar oliebestrijding. Met veegarmen kan in korte tijd veel olie worden opgeruimd op open water. Oliebestrijding in de Waddenzee is complex omdat dit gebied bestaat uit ondiepe geulen, droogvallende platen en slikkige delen. Het opruimen met veegarmen is daar beperkt bruikbaar.  En soms is er maar 1 getij de tijd om grote ecologische schade te voorkomen.

Samenwerken voor optimale oliebestrijding

Door samenwerking kan de oliebestrijding op de Waddenzee verder worden verbeterd. Het spoorboekje is geschreven voor gebiedsbeheerders en calamiteitenbestrijders. Zij kunnen Rijkswaterstaat bij een olieramp ondersteunen in de bestrijding. Zo kan er met meer materiaal, op een gerichte manier sneller ingegrepen worden voor een optimale oliebestrijding in de Waddenzee.

Als waterkwaliteitsbeheerder heeft Rijkswaterstaat de komende maanden gesprekken met beheerders en andere lokaal betrokkenen over de implementatie van het spoorboekje. In een plan van aanpak per gebied komen afspraken over hoe te handelen, hoe te oefenen, wie waarvoor verantwoordelijk is en de financiën.

Do’s en don’ts

Het ecologisch spoorboekje helpt bij de afweging of er wel of niet ingegrepen moet worden en welke bestrijdingsmaterialen het beste kunnen worden gebruikt.  Alles staat of valt met een goede voorbereiding. Aan de hand van het boekje kunnen afspraken worden gemaakt hoe te handelen als olie de kust bereikt.

Totstandkoming boekje

In augustus van vorig jaar is aan de toenmalige staatssecretaris van I&M Atsma het boekje ‘Veiligheid bieden, veiligheid krijgen’ aangeboden. Hierin werd gevraagd om de uitwerking van aanbevelingen voor een ‘plus’ op de oliebestrijding op de Waddenzee. Eén van de aanbevelingen was het maken van het (bijgevoegde) Ecologisch Spoorboekje Waddenzee. Rijkswaterstaat en de Waddenvereniging bundelden hun kennis in dit boekje ten behoeve van het kostbare waddengebied en kregen hierbij ook input van de gebiedsbeheerders.

Het spoorboekje is op initiatief van de Waddenvereniging tot stand gekomen. Het Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW) begeleidde de totstandkoming van dit boekje. Dit is een samenwerkingsverband dat duurzame projecten voor het waddengebied ondersteunt met financiële middelen en kennis.

Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor de waterkwaliteit van de Waddenzee en is verantwoordelijk voor het waterbeheer (en daarmee ook de bestrijding van olieverontreiniging) op de Waddenzee.

Bron: RWS

Adverteren

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18279

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *