Bestemmingsplan Hollum 2009

HOLLUM – Nog vandaag kunnen zienswijzen naar aanleiding van het ontwerp Bestemmingsplan Hollum 2009 gestuurd worden naar de gemeente. Het plan lag zes weken ter inzage.
Het plangebied omvat de gehele bebouwde kom van Hollum. Het nieuwe bestemmingsplan wil de planologische regeling voor het dorp Hollum actualiseren. In het plan is ondermeer ingetekend welke panden een recreatieve functie hebben. Hollumers die al jaren een huisje in de tuin verhuren zien in veel gevallen de VR, verblijfsrecreatieve bestemming, van hun appartement gegumd. Wie die bestemming op het pand wil houden moet uiterlijk vandaag een zienswijze naar de gemeente sturen.

Tegen het ontwerpbesluit kan een ieder schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen. Het ontwerpbestemmingsplan is in te zien bij het loket Vergunningen en Toezicht in het gemeentehuis en via de gemeentelijke website.

>>>klik hier om het Bestemmingsplan Hollum 2009 in te zien

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18280

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *