Beschadigde personen door rel om Waddenklus

BALLUM – Het kwam gisteravond toch even ter tafel, in het staartje van de raadsvergadering, al wilde burgemeester Albert de Hoop er niet veel over kwijt. De kwestie Jan Wibier en de Waddenklus. Irma Marinus (PvdA) wil er toch het hare van weten en stelt de vraag: “Hoe zit het in elkaar?” Jeppe Groenewold (A’82) valt haar bij. Marinus, Groenewold en alle andere raadsleden hadden afgelopen weekend en maandag verschillende brieven op hun iPad kunnen lezen. Een van oud-secretaris Jan Wibier (4 februari), een van het college van B&W (6 februari) en nog een van Wibier (6 februari). Groenewold: “Laten we het in alle openheid bespreken!” Het gonst toch al overal, zegt het raadslid, en er worden personen beschadigd. “Dat gaan we niet doen,” zegt De Hoop. Er wordt in een openbare raadsvergadering niet over personen gesproken. “En het klopt dat hier mensen beschadigd worden.”

Het draait allemaal om een klus waarvoor Wibier was gevraagd door de directieraad van de gezamenlijke Waddeneilanden en Streekwurk om een voortrekkersrol te vervullen bij het opstellen van een meerjarig investeringsprogramma voor de gezamenlijke eilanden met het oog op de nieuwe investeringscyclus van het Waddenfonds. Wat hij er voor zou vangen liet de oud-secretaris over aan de directieraad. Op 2 februari werd het voorstel in het overleg van het dagelijks bestuur van de samenwerkende Waddeneilanden besproken. Het werd toen niet aangenomen en Wibier kreeg daar op 3 februari een telefoontje over. Het was de eigen Amelander burgemeester die bezwaren had geuit. Wibier noemt het “op de man spelen” en baseert zich op enkele andere deelnemers aan het bewuste eilandenoverleg. Hij vindt het zo’n gebrek aan vertrouwen van de eigen burgemeester dat hij de projecten die hij nog voor de gemeente zou begeleiden teruggeeft. Ameland ziet Wibier niet terug bij het project over de veerdam en jachthaven en ook niet bij dat van dorpsvernieuwing Nes. Hij is er helemaal klaar mee.

Het college van B&W liet de brief van de oud-secretaris niet over zijn kant gaan en kwam op de dag van de raadsvergadering met een antwoord, ter informatie voor de raadsleden. Voor de Waddeneilandenklus stond 1000 euro per dag exclusief btw en reiskosten, met een totaalbedrag van 39.000 euro, op papier. Dat vond het bestuur van het samenwerkingsverband wel een heel groot bedrag, zegt De Hoop. Bovendien wordt de oud-secretaris tot 31 maart 2017 door de gemeente Ameland betaald en medewerkers van de gemeente horen nevenactiviteiten te melden. Wibier had een nieuwe nevenfunctie aangenomen waarbij hij zelf bij de totstandkoming van de opdracht betrokken was. “Dit schendt de voor dhr. Wibier bekende integriteitnormen,” stelt het college in de brief aan de raadsleden. “De opdracht is dan ook tot nader order aangehouden. Dit is unaniem besloten.” Niet alleen werden de kosten te hoog bevonden, ook werd besloten dat Jan Wibier de opdracht zeker niet zou krijgen. Wibier is niet transparant geweest bij de totstandkoming van genoemde opdracht en dat heeft het vertrouwen ernstig geschaad, schrijft het Amelander college.

Wibier weerlegt de punten uit de brief van het college een voor een. De beloning is niet door hem bepaald of geoffreerd. Dat is gedaan door het Waddenkantoor ofwel de provincie. Wat de meldingsplicht van nevenactiviteiten betreft heeft hij deze klus niet expliciet aan Ameland gemeld of toestemming gevraagd omdat hij eind 2016 alleen maar had aangegeven beschikbaar te zijn voor een klus en dat dit prima te combineren was met de twee klussen die hij eind februari afgerond zou hebben. Hij wordt dan ook niet tot 31 maart maar tot 28 februari door de gemeente betaald. Wibier is nooit in dienst geweest bij de gemeente Ameland maar als zelfstandige ondernemer ingehuurd. “Desalniettemin moet ook een ZZP-er integer handelen en m.i. heb ik dat ook altijd gedaan.” Hij is medio januari 2017 gestopt met de gemeentesecretariswerkzaamheden en voelt zich vrij om na die datum nieuwe klussen aan te nemen. Wibier heeft niet zijn eigen voordracht voorbereid, dat hebben Wim van Schoonhoven, secretaris-directeur van Terschelling, Quirinus Schouten, beleidscoördinator Samenwerkingsverband De Waddeneilanden in overleg met Durk Holwerda van Streekwurk gedaan.

De Hoop en Wibier staan lijnrecht tegenover elkaar en de raad moet in dat hanengevecht de werkelijke toedracht zien te vinden. Wibier verwijt De Hoop “op de man spelen”, terwijl de burgemeester precies dàt de oud-secretaris verwijt. Feit is dat het Albert de Hoop was die in de DB vergadering van De Waddeneilanden van 2 februari vragen stelde over de inhoud en de kosten, in opdracht van het college van Ameland.

Wibier zit tijdens de raadsvergadering op de publieke tribune en hoort hoe de burgemeester uitlegt dat de raadsleden de kans is gegeven om deze kwestie achter gesloten deuren te bespreken. Daar zou de oud-secretaris niet meer bij zijn geweest. Hij geniet niet en De Hoop geniet ook niet. “Het is af en toe een zware baan”, verzucht de burgemeester.

Op Twitter krijgt Wibier bijval: “Dat is een groot gemis als Jan Wibier weggaat. Een vd beste beleidsambtenaren die we ooit gehad hebben wordt er gefluisterd”

lees hier meer over Gemeente Ameland en de politieke verhoudingen

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18260

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *