Beregeningsverbod voor grasland vanwege droogte

LEEUWARDEN – Agrariërs en inwoners van Fryslân en het Groningse Westerkwartier mogen vanaf donderdag 26 juli hun grasland niet meer beregenen met water uit sloten, kanalen en meren. Ook mogen ze geen gebruik maken van grondwater. Agrariërs mogen de overige gewassen nog wel tussen 22.00 uur ’s avonds en 08.00 uur ’s ochtends beregenen. Welke gewassen dat zijn staat op www.wetterskipfryslan.nl.

‘Deze drastische maatregel is uitzonderlijk, maar noodzakelijk’, aldus Marian Jager, loco-dijkgraaf en lid van het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân. ‘We hebben geprobeerd het zo lang mogelijk uit te stellen, maar we moeten nu keuzes maken’. Het verbod geldt ook als er vergunningen zijn afgegeven. Op wetterskipfryslan.nl en overheid.nl staat de bekendmaking beregeningsverbod.

Verdelen van water

Rijkwaterstaat en de Nederlandse waterschappen hebben afspraken gemaakt over de verdeling van water. Dit staat in de zogenoemde verdringingsreeks. Bij het in werking treden van de verdringingreeks wordt het watergebruik afgestemd op de beschikbare hoeveelheid water. De verdringingreeks treedt in werking als de vraag naar water groter wordt dan de wateraanvoer. Voor het beheergebied van Wetterskip Fryslân geldt dat er minder water uit het IJsselmeer wordt ingelaten dan nodig is. Wetterskip Fryslân bepaalt aan de hand van de verdringingsreeks waar het water naartoe gaat en waarvoor het gebruikt mag worden. Marian Jager: ‘Daarom lukt het niet om alle waterpeilen in de polders op peil te houden. Bij toenemend watertekort breiden we de maatregelen nog verder uit. Wij verwijzen voor actuele stand van zaken naar www.wetterskipfryslan.nl’.

Handhaving en boetes

Wetterskip Fryslân houdt in de gaten of iedereen zich aan deze maatregel houdt. Bij overtreding van het beregeningsverbod volgt er een boete 550 euro voor particulieren en 1.500 euro voor agrarische bedrijven. Daarnaast wordt een dwangsom opgelegd. Het beregeningsverbod geldt nog niet voor sportvelden.

Waterkwaliteit verslechtert Door de aanhoudende droogte en hoge temperaturen verslechtert de waterkwaliteit. Zwemmen in open water is daardoor een steeds groter risico. Op steeds meer officiële zwemlocaties in Fryslân is blauwalg geconstateerd. Wetterskip Fryslân meet de kwaliteit van water elke week op die locaties. Officiële zwemlocaties waar nog geen blauwalg is, wordt twee wekelijks gecontroleerd. De provincie Fryslân is verantwoordelijk voor het zwemwater in Fryslân. Vragen over het zwemwater kunnen gesteld worden bij de provincie. Ook staat op www.zwemwater.nl waar gezwommen kan worden.

Het water schoon houden

Mensen kunnen zelf ook invloed hebben op de waterkwaliteit. Denk aan het lozen van vuilwater in de recreatievaart bij de daarvoor bestemde vuilwatertanks.

Bron: Wetterskip Fryslân

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18279

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *