Beregeningsverbod opgeheven 

LEEUWARDEN – Wetterskip Fryslân heft per direct het beregeningsverbod in haar beheergebied op. Anders dan verwacht, is de neerslag van de afgelopen dagen, heel geleidelijk gevallen en goed opgenomen in de grond. Wetterskip Fryslân kon daardoor het grootste deel van het regenwater, gemiddeld 45 millimeter, in de polders ‘vast’ houden. De bewolking en lagere temperaturen zorgen bovendien voor minder verdamping. Doordat ook de vraag van de agrarische sector naar water afneemt, is het watersysteem weer in balans. 

Lagere waterstanden aanleiding voor verbod 

De afgelopen periode was er sprake van aanhoudende droogte, waardoor 26 juli een beregeningsverbod werd ingesteld. Door de droogte was de vraag naar water voor beregening zo groot, dat Wetterskip Fryslân in de polders en op de hoge gronden de peilen niet kon handhaven. Een verbod was nodig om het systeem weer op orde te krijgen. Met de effecten die het verbod had, konden vrijdag 3 augustus de tijden worden versoepeld. Kijkend naar de huidige weersvoorspellingen, heft Wetterskip Fryslân het verbod nu op. 

Problemen voorlopig opgelost 

Met de weercode oranje van afgelopen donderdag, waren hevige buien voorspeld. Tijdens hevige buien slaat de grond dicht en neemt water slecht op. Sloten en vaarten zorgen dan voor versnelde afvoer van het water. Geleidelijke regenval heeft in droge tijden een veel positiever effect. Het water kan in de grond dringen. Daardoor neemt de vraag naar water voor beregening af. 

In verband met de droogte heeft Wetterskip Fryslân op kritische punten extra gehekkeld. Daardoor kan het water beter in de polders komen. Met de afnemende vraag naar water door de agrarische sector, zijn de problemen met de waterstanden voorlopig opgelost. 

Situatie IJsselmeer 

Afgelopen weekend is er veel neerslag boven het IJsselmeer gevallen. Deze regen en het feit dat waterschappen nu beperkt water inlaten vanuit het IJsselmeer, zorgen ervoor dat ook de waterstand in het IJsselmeer is gestegen. De aanvoer vanuit de Rijn en de IJssel blijft kleiner dan de vraag. De regen van afgelopen weekend vormt echter een (tijdelijke) buffer. Wetterskip Fryslân verwacht daarom dat er voorlopig geen beperkingen worden opgelegd voor het inlaten van water uit het IJsselmeer. 

Waterkwaliteit 

Door de lagere temperaturen en de gestage buien daalt de watertemperatuur. Dat heeft mogelijk een positief effect op de waterkwaliteit. Wetterskip Fryslân meet elke week de waterkwaliteit van officiële zwemlocaties in Fryslân en heeft op enkele locaties blauwalg geconstateerd. Zwemlocaties waar nog geen blauwalg is, worden tweewekelijks gecontroleerd. www.zwemwater.nl biedt een overzicht van veilige zwemlocaties. Deze week is er een extra meetronde van het water in verband met de Elfstedenzwemtocht van Maarten van der Weijden. 

De provincie Fryslân is verantwoordelijk voor het zwemwater in Fryslân. 

De hoge temperaturen vergroten daarnaast de kans op zwemmersjeuk en botulisme. Botulisme is een besmettelijke vorm van voedselvergiftiging, die wordt veroorzaakt door een bacterie, en is met name gevaarlijk voor vissen en watervogels. Meldingen van dode eenden of verdacht veel dode vissen kunnen worden doorgegeven aan het Milieu-Alarmnummer Fryslân: (058) 212 24 22. 

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18279

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *