Belgische kusttoestanden? “Het is ons een gruwel!”

BALLUM – De ene fractie vindt hem overbodig en de drie indieners van de motie over bebouwing aan de kuststrook willen juist een duidelijk signaal afgeven dat Ameland geen verdere bebouwing op het strand en langs de kust wil. Albert de Hoop ontraadt de motie die Algemeen Belang Ameland (ABA), Ameland '82 (A'82) en PvdA Ameland gedrieën indienen. Niet nodig, zegt de burgemeester, want het is duidelijk dat een ruime meerderheid van de Tweede Kamer tegen verdere bebouwing aan de kust van Nederland is. “Er is geen situatie meer.” Die geruststellende woorden leggen de drie fracties naast zich neer.

Minister Schultz van Infrastructuur en Milieu trok de verruiming van regels voor kustbebouwing vorige week in. Het plan staat voorlopig in de ijskast, met nadruk op de woorden ‘voorlopig’ en ‘ijskast’. Het plan is nog niet helemaal van de baan en dat brengt de drie indieners van de motie ertoe, ondanks collegedruk, hun motie niet staande de raadsvergadering van maandag 25 januari in te trekken.

ABA, A'82 en PvdA willen dat de gemeenteraad van Ameland een uitspraak doet over het niet toestaan van verruiming van de bouwregels aan de kust. Dirk Brouwer (A’82): “Het strand kunnen we maar één keer verknoeien. Wat we nu op het strand hebben is goed voor mekaar.”

André Tuil (VVD) vindt dat er “overdreven wordt gereageerd op voorstellen die ons iets meer vrijheid geven.” Hij stemt tegen de motie net als het CDA, dat vindt dat ABA, A’82 en Pvda voor de muziek uitlopen met hun voorstel. “Laten we wachten op de Strandnotitie.” Diezelfde strandnotitie zit al meer dan vier jaar in de pen en komt maar niet verder dan een ambtelijk schrijven waar nog steeds geen besluitvormende klap op is gevallen. Met de motie wordt juist een stevig signaal gegeven, zegt Rudolf Teuben (A'82). “Het kan niet zo zijn dat we straks richting Belgische kust gaan, met alle eenheidsworsten van dien. Het is ons een gruwel!” De motie loopt als een tambour-maître voorop, meent Teuben. “Het college weet nu hoe de raad erover denkt.“

Collegeleden Albert de Hoop en Nico Oud doen hun best om de raadsleden te overtuigen van het onnut en misschien zelfs wel van de kwalijke gevolgen van deze motie. “Wacht op het strandbeleid”, probeert Oud. Hij is bevreesd dat het strandbeleid op slot wordt gezet. Albert de Hoop roemt het liberale beleid van de gemeente met een jaarrond openstelling van de strandpaviljoens. Dat wil Ameland zo houden. “Maak geen slapende honden wakker!” waarschuwt hij de raad. Onderdeel van de motie is dat het college ermee naar de Tweede Kamer gaat en dat kan dan weer problemen opleveren voor de openstelling van de strandpaviljoens zoals dat nu op Ameland is geregeld en voor de planologische gedoogsituatie van het Cat Club clubhuis op het Suudwest en de opstallen van de watersportbedrijven aan het einde van het Westerpad bij Nes. Naar aanleiding van die waarschuwing wordt de motie aangepast. De strekking blijft hetzelfde, geen uitbreiding van regels betreffende bouwen aan de kust, maar het college hoeft er niet mee naar de provincie of Kamer.

VVD en CDA gaan er na deze aanpassing nog steeds niet mee akkoord. De motie haalt met de stemmen van ABA, PvdA en A’82 een meerderheid.

⇒ lees hier over de Strandnotie en hoe die vier jaar geleden werd teruggevloten

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18269

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *