Belang passende maatregelen voor getroffen toeristische sector

LEEUWARDEN – De maatregelen tegen het coronavirus raken het toerisme in Fryslân erg hard. De Toerisme Alliantie Fryslân (TAF) heeft het European Tourism Futures Institute (ETFI) van NHL Stenden Hogeschool opdracht gegeven om in beeld te brengen welke economische gevolgen de coronacrisis heeft voor de toeristische ondernemers.

In totaal hebben 389 ondernemers de vragenlijst ingevuld waarbij een scheiding gemaakt is tussen logies, horeca en overige. Uit dit onderzoek blijkt dat, uitgaande van de maatregelen en regelingen tot 11 mei, het directe omzetverlies in de toeristische sector minimaal 35% bedraagt. Als de maatregelen verlengd worden, zoals woensdag 6 mei grotendeels is bevestigd, loopt deze schade sterk op. De maatregelen die de Rijksoverheid genomen heeft ter compensatie van economische schade door het coronavirus staan niet in verhouding tot deze cijfers.

Naast de directe gevolgen voor de sector – toename problemen, faillissementen en dus ook ontslagen – is de impact ook groot op de overige Friese MKB’ers: leveranciers, onderhoud, bouw, zakelijke/financiële dienstverlening. En dus impact op indirecte werkgelegenheid zoals detailhandel, vervoerders en dienstensector.

Oproep

‘Ondernemers hebben behoefte aan een perspectief waarbij een gezond businessmodel voor de toekomst haalbaar moet blijven,’ aldus Gerard Kremer (voorzitter TAF). ‘Gezien de huidige maatregelen – o.a. 1,5 meter & gesloten houden van sanitair op campings/jachthavens – is dit niet realistisch en dus van belang dat er vanuit het Rijk aanvullende steunmaatregelen komen!

‘Het is van groot belang dat er geluisterd wordt naar de ondernemers. Dat uitdagingen erkend worden en dat ze mee kunnen denken over oplossingen voor de sector.’

De Friese recreatie- en toerismesector en de provincie werken inmiddels samen aan een actieplan voor de korte termijn voor de hele sector.

Toerisme Alliantie Friesland

De TAF is een denktank die bestaat uit ondernemers uit de gastvrijheidseconomie, ondersteund door het onderwijs en de overheid. Deze denktank bedenkt innovatieve ideeën/activiteiten om het ondernemend vermogen van de bedrijven in de gastvrijheidsbranche te vergroten. Kijk op www.taf.frl voor het volledige onderzoek.


Bron: Toerisme Alliantie Friesland

Dossier Corona

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18280

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *