Beknopt raadsverslag 61

Ameland in 2011Raadscommissievergadering 10 oktober 2011

1.Opening

Theo Faber zit voor de laatste keer voor. 

Burgemeester Albert de Hoop en raadsleden Jan Verbiest en Jeppe Groenewold zijn afwezig. Albert van Barneveld neemt voor Verbiest waar en Johan Kiewiet zit op de stoel van Groenewold.

2. Mededelingen vanuit het college.

Wethouder Nico Oud noemt het debakel afvalinzameling voor bedrijven. Er komt concurrentie van buiten het eiland, zodat de gemeente afval dreigt te verliezen.

In december wordt een extra raadsvergadering uitgeschreven met dit onderwerp op de agenda.

3. Definitief vaststellen van de agenda.

Dit agendapunt levert geen problemen op.

4. Inspreekmogelijkheden voor het publiek.

Er is één inspreker, die bij het betreffende agendapunt 8 het woord voert.

5. Vragenhalfuurtje

Vraag van Tonnie Overdiep (PvdA): de paaltjes in het centrum van autoluw Nes zijn rommelige obstakels. Kunnen die niet weg?

Antwoord wethouder Will Bakema: We gaan eerst de gevolgen van het autoluwe beleid in kaart brengen en dan een voorstel doen.

Vraag van Tonnie Overdiep: Wil het college in het overleg met Wagenborg aan de orde stellen dat niet gebruikte e-ticket terug worden betaald en dat online meervaartenkaarten voor eilanders kunnen worden besteld?

Antwoord van Bakema: Dat nemen we mee in het eerstvolgende COBA overleg van 18 oktober. Wij informeren u daarna wat het antwoord is van de rederij.

Vraag van Tineke Hemminga (PvdA): Hoeveel belangstelling is er voor de verkoop van de gemeentelijke huurwoningen en waarom is er niet gemeld dat bewoners sociaal of economische gebonden moeten zijn aan Ameland en waarom is er geen melding gedaan van een minimumprijs?

Antwoord van wethouder Nico Oud: We weten wel dat er belangstelling is maar niet hoeveel. Binding met het eiland staat op de inschrijfformulieren.

We gaan verkopen aan de hoogste bieder en het had voor ons geen meerwaarde om de taxatieprijs kenbaar te maken. Biedt de hoogste onder de taxatieprijs, dan verkopen we niet.

Vraag Jan Wijnberg (ABA): Er is onrust over het verbod op staandwantvisserij. Welke strategie gaat college volgen?

Antwoord Will Bakema: Ik werd niet vrolijk van het besluit van staatsecretaris Bleker.

>>> lees hier Lobby voor historisch medegebruikVraag Piet IJnsen (ABA): Het komt te vaak voor dat de bus in Holwerd vertrokken is voordat de boot aanlegt. Wat zijn de afspraken met de busonderneming?

Antwoord Bakema: “Dat is de zoveelste keer.”

>>> lees hier Ameland is verdwenen bus zatVraag Piet IJnsen: Passana zou toch in 2012 met nieuwbouw starten? We hebben er sinds januari niets meer over vernomen. Wat is voortgang van dit project?

Antwoord Nico Oud: Passana moet nog investeerder zoeken. De plannen zijn nog niet duidelijk.

6. Vaststellen besluitenlijst commissievergadering 5 september 2011

Vastgesteld.

7. Afspraken- en actiepuntenlijst

Best zo.

8. Onttrekken aan het openbaar verkeer van een klein deel van de weg Oostakkers te Hollum

De gemeente heeft een strook weg aan de Oostakkers in Hollum verkocht aan Peter de Boer. Het strookje was parkeerplaats en die voorziening verdwijnt nu. Het is maar een klein stukje, vindt de gemeente en het wordt toch niet of nauwelijks gebruikt. Bovendien staat het huis te dicht op de weg, waardoor de parkeervoorziening sowieso moet verdwijnen. De verharding blijft bestaan.

Buren Alberdien en Douwe Bakker willen het parkeerstrookje niet kwijt.

>>> lees hier “Laat hem het huis maar afbreken”

Het agendapunt gaat als discussiestuk naar raad.

9. Verlenen vvgb voor het oprichten van Paintball Planet Ameland en het bouwen van een berging aan de Molenweg 12 te Nes

Om een vestiging voor Paintball activiteiten aan de Molenweg mogelijk te maken – J. W. Kiewiet diende een aanvraag in –  is een verklaring van geen bedenkingen van de gemeente nodig. Tonny Overdiep (PvdA): “Dit is mosterd na de maaltijd. Het gebouwtje staat er al. Ik heb er nooit een aankondiging van gezien op Info.” Wethouder Nico Oud noemt dat dit nog niet gemeld is en dat er nog geen controle is geweest. Overdiep: “Slordig dat de wethouder niet op de hoogte is. Regels moeten handhaafd worden. Ik moet vaststellen dat dit niet is gebeurd. Een slechte zaak.”

Jeroen de Jong (CDA) maakt zich zorgen om het aanzien van het landschap.

Discussiestuk op de agenda van 31 oktober.

10. Kredietvoorstel herinrichting strandovergang Buren

Gemeente Ameland wil de hoofdstrandovergang bij Buren een “kwaliteitsimpuls” geven. Er ligt een mooi plan dat tegelijkertijd uitgevoerd kan worden met de bouw van de nieuwe Heksenhoed. Klein Vaarwater en de NAM betalen mee. Het gebied rond de strandovergang Buren moet uitnodigend, aantrekkelijk en veilig worden en de toegankelijkheid wordt verbeterd.

Bert Cordes (VDA) vraagt zich af of speelvoorzieningen op het strand zinvol zijn.

Dirk Brouwer(A’82) zocht tevergeefs naar de inbreng van de projectleider van ‘Ameland voor Iedereen.’  Wat Ameland’82 betreft had die projectleider niet gehoeven en de fractie maakt hier zijn punt. Rudolf Teuben: “Dat bedoelden wij, toen we zeiden dat we het zelf wel kunnen doen.”

Het plan kost 230.000 euro, een ton meer dan waar eerder over is gesproken.  

Wethouder Nico Oud: “Het is een ton duurder omdat het luxer en uitbundiger is ingericht dan in het plan van enkele jaren geleden. Er komen speeltoestellen: wipkippen.”

Tonnie Overdiep: “Ik verbaas me erover dat we het luxer uitvoeren terwijl we overal de broekriem moeten aansnoeren.”

Oud: “Wat het meer kost wordt betaald door derden.”

Als discussiestuk naar raad.

11. Wegenonderhoud 2011

Er moet in 2011 nog voor 152.000 besteed worden aan onderhoud van wegen.

Tineke Hemminga (PvdA) fronst de wenkbrauwen: “Eerst is vastgesteld dat we bezuinigen op wegenonderhoud en nu blijkt dat er meer geld nodig is. Kunnen de ambtenaren niet beter cijferen?”

Piet IJnsen (ABA) vraagt zich dat ook af: “Wel 50.000 in de begroting bezuinigen en later opname uit wegenonderhoudfonds van 150.000. Volgens ons houden we elkaar een beetje voor de gek.”

Wethouder Oud: “Het college heeft bevoegdheid om dit te doen. We hebben overleg gehad met financiën en beleid en uitvoering.”

12. Aanschaf gebouwenkaart

Er moet een gebouwenkaart worden aangeschaft voor 25.000 euro. De ingemeten en administratief verwerkte gebouwen van de gemeente moeten verplicht worden verwerkt in een gebouwenkaart. Voor onderhoud van de kaart wordt jaarlijks 6000 euro opzij gelegd.

Tineke Hemminga (PvdA): “Waarom moet dit aan het eind van het jaar er nog doorheen gejast worden. Waarom is dit niet eerder begroot. Waarom krijgen we dit soort dingen steeds weer voor onze kiezen.!”

Ook Rudolf Teuben (A’82) is slecht te spreken dat de raad weer met een onverwachte uitgave wordt geconfronteerd.

Will Bakema noemt dat dit de portefeuille van de burgemeester is. Die is er nu niet. Wat hij wel weet is dat het een verplichting is.

De gebouwenkaart gaat als discussiestuk naar de raadsagenda.

13. Begroting samenwerkingsverband VAST 2010

Het samenwerkingsverband van de Friese Waddeneilanden heeft 581.750 euro voor 2012 op de begroting staan. Het Amelandse deel is 155.312 euro.

Tonnie Overdiep (PvdA): “Samenwerking maakt de zaak niet altijd goedkoper. De kwaliteit is wel hoger door de samenwerking.” Bovendien zijn de eilanden tot elkaar veroordeeld, meent Overdiep. Zonder samenwerkingsverband wordt handhaven van de afzonderlijke eilandgemeenten een moeilijke zaak.

Johan Kiewiet (A’82) noemt nog dat het geld wel goed besteed moet worden: “Niet het geld uitgeven aan onderzoeken maar besteden aan maatregelen voor duurzaamheid.”

Het onderwerp gaat als hamerstuk naar de raad.

14. Benoemen plaatsvervangend griffier gemeente Ameland

Voor het geval griffier Jacqueline Metz niet aanwezig kan zijn, wordt er een plaatsvervanger benoemd. Cees Vos, thans griffier van de gemeente Dantumadeel wordt hiervoor aangesteld, is het voorstel.

Het voorstel gaat als hamerstuk naar de raad.

15. Vergaderschema gemeenteraad Ameland 2012

Als hamerstuk naar de raadsvergadering.

16. Sluiting

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18260

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *