Beknopt raadsverslag 53

AdverterenRaadsvergadering 30 mei 2011

1. Opening en mededelingen

Albert de Hoop is voorzitter en hij heeft een mededeling:

Er is een amendement van de PvdA, behorende bij agendapunt 8. Het wordt bij dat agendapunt behandeld.

2. Agenda vaststellen

Het PvdA amendement komt bij punt 8 aan de orde.

3. Ingekomen stukken voor de raad (tot 19 mei 2011)

Ton Verplanke uit Hollum schrijft de raad en het college een brief over zijn duurzame idee voor vakantiehuizen.

>>> lees hier Vakantiehuizen als energieleverancier van Ameland

Waar de BABs een briefje aan het college schrijft om te bedanken voor het gemeentelijke Paasbrood, klimt de ander in de pen en bedankt voor de eer.

Raadslid en vrijwilliger Jan B. Wijnberg hoort bij de laatste categorie.

>>> lees hier Raadslid Ameland weigert Paasbrood

4. Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering 4-4-11

Niks geen gedoe om deze besluitenlijst.

5. Aanvraag herziening bestemmingsplan De Vleijen voor het plaatsen van een berging met vergaderruimte aan het Vrijewilpad te Buren (Dorpsbelang Buren)

Dorpsbelang Buren wil een loods bouwen aan de westkant van Buren. Daar is een kleine bestemmingsplanwijziging nodig.

De meerderheid van de raad gaat akkoord.

>>> lees hier meer over "Ontsierende loods langs dorpsrand Buren"

6. Aanvraag vaststellen bestemmingsplan Strandweg 100-Buren (Strandpaviljoen)

Klein Vaarwater wil de Heksenhoed vervangen door een nieuw strandpaviljoen. “Het bouwvlak wordt aanmerkelijk vergroot, maar,” zegt Piet IJnsen (ABA), “vanwege de kwaliteitsverbetering zul je wel moeten.”

Alle raadsleden gaan akkoord met het bestemmingsplan Buren – Strandweg 100.

7. Vaststellen voorstel ‘Ameland voor iedereen’

‘Ameland voor Iedereen’ richt zich op een toegankelijk eiland voor burgers en badgasten, met en zonder een beperking.

“Als dit een opmaat is naar andere eilander politiek, dan zal de agenda de komende tijd gevuld zijn.” Het is Rudolf Teuben (A’82) die dit zegt en hij doelt op het besluit dat in januari werd genomen, dat op 10 mei opnieuw ter discussie werd gesteld. Vandaag wordt besloten over hetzelfde agendapunt waar in januari al een besluit over is gevallen.

>>> lees hier 1-2-11 Exit externe projectleider

>>> zie Beknopt raadsverslag 52, agendapunt 9.

Zowel Ameland’82 als PvdA zegt “Ja” tegen de inhoud van het plan ‘Ameland voor iedereen,’ maar “Nee!” tegen de projectleider.

Met 6 voor en 5 tegenstemmen komt de projectleider er wel.

8. Vaststellen rapportage Strategisch Voorraadbeheer Woningbedrijf

De PvdA fractie heeft een amendement voorbereid, dat na een schorsing is omgebouwd tot een motie. Tineke Hemminga: woningen die vrijkomen, moeten direct weer verhuurd worden.

A’82 en CDA steunen de motie niet.

De stemming gaat daarna over de rapportage Strategisch Voorraadbeheer Woningbedrijf.

ABA stemt tegen de rapportage, alle andere fracties gaan akkoord.

9. Vaststellen wijzigingsverordening Leges 2011

Met hamerslag vastgesteld.

10.a. Vaststellen ledenbrieven VNG t.b.v. personeelsbeleid Griffie

10 b. Vaststellen bezoldigingsverordening griffie gemeente Ameland 2011/ selectieprocedure griffie/ notitie werving en selectie Griffie

Tien a en b krijgen een hamerslag mee en worden zonder problemen vastgesteld.

11. Sluiting

>>> de raad vergadert hierna nog even in beslotenheid <<< >>> zie Beknopt Raadsverslag 51 <<<

>>> lees hier Beknopt raadsverslag 52

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18269

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *