Beknopt raadsverslag 52

AdverterenRaadscommissievergadering 9 mei 2011

1. Opening

Theo Faber (CDA) zit voor vandaag.

Hij opent met de melding dat Will Bakema en Dirk Brouwer verhinderd zijn.

Johan Kiewiet (A’82) en Dirk Beijaard (CDA) zitten aan de raadscommissietafel. Johan voor Dirk in de plaats en Dirk voor Theo.

2. Mededelingen vanuit het college

Gebeurt er echt zo weinig op Ameland? Niet alleen worden keer op keer de raadsvergaderingen verschoven en gecombineerd met andere raads(commissie)vergaderingen, ook deed het college nog niet één keer dit jaar een mededeling.

3. Vaststellen agenda

Prima.

4. Inspreekmogelijkheid vanuit het publiek

Elza Niemeijer maakt van het inspreekrecht gebruik. Zij maakt zich zorgen over haar 45 jaar oude fijnsparren en het pad waarlangs de bomen staan.

>>> lees hier Ongerustheid over pad langs Strandgaper

5. Vragenhalfuurtje van de commissie aan het college van B&W

Vraag van Piet IJnsen (ABA): Het parkeerterrein Kekelburen in Hollum is klaar, maar het speelterrein is nog niet af. Er liggen veel puinresten. Wanneer wordt het afgemaakt?

Antwoord door wethouder Nico Oud: De aannemer is op het speelterrein nog niet klaar met opruimen. We zullen de druk er weer opzetten.

Vraag van Piet IJnsen: De tussenberm van Onder de Vuurtoren naar de vuurtoren is gevaarlijk. Hoe denkt het college daar verandering in te brengen?

Antwoord door Nico Oud: Het fietspad tussen pannenkoekhuis en vuurtoren is slecht. Deze zomer leggen we houtsnipper neer. In najaar plaatsen we hagen in de tussenberm.

Vraag van Tonnie Overdiep (PvdA): Men houdt zich niet aan het verbod om in het centrum van Nes te rijden. Hoe vaak wordt er gehandhaafd en hoeveel bekeuringen worden uitgedeeld?

Rudolf Teuben (A’82) heeft ongeveer dezelfde vraag. Velen trekken zich niets aan van de verkeersmaatregelen. Gaat het college de politie ook verzoeken meer te handhaven?

Antwoord door burgemeester Albert de Hoop: Nes is autoluw en niet autovrij. De vergunninghouders (58) wonen of werken in dat gebied.

Op de hoek Rixt van Doniastraat/ Hotel de Jong zijn al paaltjes geplaatst als verkeersmaatregel. Alleen de veiligheidsdiensten hebben daarvan een sleutel.

Dit voorjaar waren er ook bouwactiviteiten in Nes waardoor mensen andere routes namen. Werkgroep Nes praat over autoluw Nes. Het aantal vergunninghouders kan drastisch omlaag, volgens de werkgroep. We gaan verkeerstechnische maatregelen (meer paaltjes) nog bekijken. Het juiste cijfer over het aantal bekeuringen kon politie Ameland zo snel niet leveren. Die cijfers komen nog.

De politie gaat in Nes actie voeren.

6. Vaststellen besluitenlijst commissievergadering 4 april 2011

Geen opmerkingen: vastgesteld.

7. Rapportage ‘Strategisch voorraadbeheer Gemeentelijk Woningbedrijf’

Het college vraagt de raad om in te stemmen met de rapportage Strategisch Voorraad beleid Gemeentelijk Woningbedrijf Ameland.

De raad moet gehoord worden voordat woningen worden verkocht, benadrukt raadslid Tineke Hemminga (PvdA) nog maar eens. Er is veel onrust op het eiland, weet zij. “De gemeente moet wel in gesprek gaan met de huurders.”

Johan Kiewiet (A’82) noemt de 200 woningzoekenden op het eiland “verontrustend veel.”

Afhandeling: als discussiestuk naar raadsvergadering.

8. Wijzigingsverordening Leges 2011

Vanaf 1 januari is de nieuwe legesverordening in werking getreden. Enkele wijzigingen zijn doorgevoerd.

Rudolf Teuben (A'82) weet dat evenementenorganisaties de druk voelen toenemen. Hij pleit voor een vereenvoudiging van de evenementvergunningaanvraag voor de evenementen die al jaren bestaan en hun sporen hebben verdiend: “zodat ze niet elk jaar de hele papierwinkel moeten invullen.”

Voor charitatieve evenementen bestaat er al een eenvoudige procedure. Voor evenementen waarbij geld wordt verdiend, zal de eenvoudige procedure nooit toegepast kunnen worden. Die evenementen moeten elk jaar een plan indienen, anders krijgen ze de vergunning niet.

Afhandeling: als hamerstuk naar de raad.

9. Voorstel ‘Ameland voor iedereen’

‘Ameland voor Iedereen’ richt zich op een toegankelijk eiland voor burgers en badgasten, met en zonder een beperking.

Jeppe Groenewold en zijn fractie A’82 zijn verbaasd dat dit voorstel weer op de agenda staat. In januari stemde de raad tegen de uitgave van 33.000 euro voor een projectleider. Ameland’82 heeft nog steeds moeite met projectleider, ondanks de uitleg van een delegatie van de stuurgroep 'Ameland voor Iedereen.'

Ook bij de PvdA was er verbazing. “Wat gaat iemand drie dagen per week, drie jaar lang bepraten? Weet u wat u aanhaalt?”  Hemminga ziet ook dat er geld uit het WMO budget wordt gebruikt voor ‘Ameland voor Iedereen.’ “Ik zie regelmatig dat een WMO aanvraag wordt geweigerd. Op welke grond mag er nu wel geld uit de WMO pot wordt gebruikt?” Wat gaan de acties kosten, wil Hemminga weten. “De projectleider is alleen maar iemand die praat!”

Jan Verbiest (VVD) was in januari niet bij de discussie aanwezig. Inmiddels is de VVD is overtuigd dat er een projectleider moet komen.

Nico Oud ziet juist mogelijkheden voor het eiland om met ondersteuning van een projectleider voorbeeld voor Nederland te worden. Oud stelt het tenslotte scherp: zonder projectleider geen project ‘Ameland voor Iedereen.’ “In januari heeft de raad besloten om het geld voor uitvoering te gebruiken en niet voor de projectleider. Daar hebben wij naar gekeken, maar het is niet het hogere doel dat wij voor ogen hebben. Wij willen dus toch een projectleider. Dit is een kans. Als u het niet wilt, dan doen we het niet. Dan vragen we om die 33.000 terug te nemen.”

In de vergadering van 31 januari stemden A'82 en PvdA samen met 5 stemmen voor het project maar tegen de projectleider. Bij de vergadering ontbraken Theo Faber (CDA) en Jan Verbiest (VVD), zodat de stemmen voor project + projectleider op vier (CDA + ABA) bleven steken. Het CDA ziet de projectleider wel zitten, net als ABA en de VVD, naar nu blijkt. Bij een volgende stemronde zou dat de stemming op 6 voor en 5 tegen brengen. Daar gokt wethouder Nico Oud op.

Afhandeling: Discussiestuk in raadsvergadering.

>>> lees hier over het besluit dat in januari genomen werd10. Personeelsbeleid griffie

De griffie staat los van de rest van het gemeentepersoneel. De gemeenteraad is werkgever van de griffie. Uit de raad is een werkgeverscommissie samengesteld, waarvan Piet IJnsen de voorzitter is.

Het personeelsbeleid Griffie gaat als hamerstuk naar raad.

11. Sluiting

>>> lees hier Beknopt raadsverslag 51 van 4 april 2011

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18279

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *