Beknopt raadsverslag 51

AdverterenBALLUM –  Raadsvergadering 4 april 2011.

1. Burgemeester Albert de Hoop zit voor

Na afloop van de raadsvergadering bespreekt raad met college in beslotenheid over de kwestie kosten rond procedure Polet.2. Agenda

Oké.

3. Mededelingen en ingekomen stukken.

Jan Wijnberg (ABA): Er is een brief binnengekomen over een ventvergunning. Een Ballumer wil een ventvergunning, maar de gemeente geeft op dit moment niet meer uit. De raad besluit dit onderwerp in een commissievergadering te behandelen. Wijnberg wil weten hoeveel ventvergunningen zijn uitgegeven, hoeveel er slapend zijn.

Tineke Hemminga (PvdA) over een ingekomen stuk van Antoon Kuhlman waarin wordt geklaagd dat er niet wordt gereageerd op brieven. Hemminga wil weten hoe dergelijke communicatieklachten worden afgehandeld.

Piet IJnsen (ABA) wil de brief van Kuhlman via het presidium afhandelen. IJnsen wil het college in het presidium aanspreken op het feit dat er geen brieven uitgaan. Vanaf de publieke tribune roept wethouder Nico Oud dat Kuhlman inmiddels antwoord heeft gekregen. De Hoop voegt toe dat Kuhlman iemand is die vaak veel heeft op te merken.

4. Besluitenlijst raadsvergadering 7 maart 2011

Vastgesteld.

5. Benoeming lid Eilander Raad

Jan Wijnberg wordt lid van de Eilander Raad. Er was een vacature omdat Theo Faber(CDA) op dit  moment afziet van het lidmaatschap. Hij kan het er vanwege de werkzaamheden in de zaak niet bij doen.

6. Instemmen weigeren verklaring van geen bedenkingen herontwikkelen recreatiewoningen Stokershiem Nes

Piet IJnsen legt uit dat hij instemt met het voorstel van het college, omdat het plan van Kontour niet overeenkomstig het bestemmingsplan is. Wel zet IJnsen wat vraagtekens bij de gang van zaken. “Het verzoek is meerder malen behandeld bij Hus & Hiem. De Welstandsnota wordt door college aanpast op het plan, terwijl de raad zit te wachten op evaluatie. Ik heb indruk dat indieners op het verkeerde pad zijn uitgekomen. Het plan is te massaal, strookt niet met de bouwvoorschriften van zomerwoningen en past niet in het bebouwingsvlak, maar we zetten vaagtekens bij procedure.”

Albert de Hoop: “Dat is uw interpretatie.”

Rudolf Teuben (A’82) heeft een andere kijk op de zaak dan IJnsen. “Zoals college het aan ons heeft gepresenteerd is de juiste.  De heren van Kontour hebben vaker met het bijltje gehakt. Zij weten dat het wordt bepaald door raad.” Kontour had de plannen beter met de omwonenden moeten bespreken, meent Teuben en wat met Hus & Hiem wordt besproken, daar heeft raad geen vat op.

De raad stemt unaniem voor het collegevoorstel.

7. Instemmen voorontwerp Bestemmingsplan Hollum recreatieterreinen

Dit voorontwerp levert in dit stadium geen problemen op.

Alle raadsleden gaan akkoord.

8. Vaststelllen jaarverslag auditcommissie

Vastgesteld.

9. Sluiting> wat nog volgt is een besloten vergadering <

>>> lees in Beknopt raadsverslag 50 waarom ..

 

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18260

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *