Beknopt Raadsverslag 5

Raadscommissievergadering 6 april 2009

BALLUM – Beknopt verslag 5
1. Opening. Raadslid Dirk Brouwer zit voor. Hij zal komende half jaar de voorzitter van de raadscommissievergaderingen zijn.
Mededelingen: raadslid Piet IJnsen (ABA) is afwezig.
Burgemeester Albert de Hoop had slecht geslapen. Een vliegtuigje hield hem zondagnacht uit zijn slaap gehouden.
>>>lees hier het verhaal van het vliegtuigje

2. Mededelingen vanuit B&W.
B&W heeft een brief op poten geschreven over de bebording van LNV op het eiland.
>>>lees hier over de boze gemeente en de pittige brief

3. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

4. Inspreekmogelijkheid voor het publiek. Niemand van het publiek spreekt in.

5. Vragenhalfuurtje aan het college.
Vraag Jan Wijnberg (ABA): Is het smartengeld aan B. Nagtegaal al uitgekeerd?
Antwoord wethouder Will Bakema: Op 13 maart is het smartengeld uitgekeerd. Op 31 maart is een besluit genomen over een heroverweging. Buiten de openbaarheid wil Bakema de raadsleden daarover wel informeren.

Vraag Jan Wijnberg: Wat is het resultaat van de werkgroep Vogelpôlle?
Antwoord wethouder Nico Oud: We willen de Vogelpôlle graag behouden. De werkgroep is volop bezig.

Vraag Jan Wijnberg: Zonne-energie panelen mogen niet in het beschermd dorpsgezicht. Hoe gaat het college daar mee om?
Antwoord Oud: Eind mei heeft het college dit onderwerp en de subsidie voor zonne-energie op de agenda.

Vraag Jan Wijnberg: Zijn de vlonders in de jachthaven al gemaakt?
Antwoord Oud: De drijvende steiger voldoet. De vlonders zijn gerepareerd. We hebben momenteel geen geld voor nieuwe.

Vraag Jan Verbiest (VVD): Hebben jullie al eens gedacht aan een vergunningwijzer?
Antwoord Oud: Een vergunningwijzer, waarbij de procedure op de voet gevolgd kan worden, is een goed idee.

Vraag Jan Verbiest: Er komt weer een zuipkeet bij. Loopt dit niet uit de hand?
Antwoord portefeuillehouder Albert de Hoop: Verleden jaar heeft de Hoop samen met de politie een rondje keten gedaan. Daar zijn toen geen overtredingen geconstateerd. Er staat weer een controleronde op de agenda. De komst van de nieuwe keet is bekend. Er is er ook een verdwenen.

Vraag Anton Kiewiet (A’82): De nette strandrijder wordt toch niet de dupe van enkelen die zich misdragen? Kiewiet heeft nog meer vragen: Kan er niet beter worden gehandhaafd? Hoeveel klachten zijn er binnengekomen? Hoeveel bekeuringen zijn er uitgeschreven?
Antwoord van De Hoop: Er wordt regelmatig gecontroleerd.

>>>meer over het strandrijden

Vraag Rudolf Teuben (A’82): De Boomsingel langs de Verbindingsweg aan de Ballumerkant van de Hoge Diek geeft bij winters en nat weer zoveel schaduw dat er een glad wegdek ontstaat. Is hier niet iets aan te doen?
Antwoord Oud: We kunnen windgaten creëren, maar we gaan niet over tot kappen van de singel. Misschien moeten we wat voorzichtiger rijden, vult Albert de Hoop aan.

Vraag van Tineke Hemminga (PvdA): Hoe zit het met de voortgang van De Tuun en is er aandacht voor sociale woningbouw?
Antwoord Oud: De Tuun is in behandeling. De gemeente zet eerst in op vrije verkoop.

Vraag van Tineke Hemminga: Gaat de gemeente ook over op energie van de AEC, de Amelander Energie Coöperatie?
Antwoord van Oud: De gemeente is nog gebonden tot 31 december 2012. Als de prijs van de energie van AEC in de buurt komt van de huidige aanbieder dan denkt de gemeente erover om over te stappen.

Vraag Tineke Hemminga: Gaat de gemeente duurzaam bouwen opnemen in de bouwvoorschriften?
Antwoord Oud: Daar gaat de gemeente naar kijken net als naar subsidie voor duurzaam bouwen
.

6. De notulen van de raadscommissievergadering van 2 maart 2009 worden vastgesteld.

7. Vaststellen Jaarverslag Leerplichtbeleid 2007/ 2008.
Op grond van artikel 25 van de leerplichtwet moeten burgemeester en wethouders jaarlijks verslag uitbrengen aan de gemeenteraad over het in de gemeente gevoerde leerplichtbeleid. Het verslag komt als hamerstuk terug in de raadsvergadering.

8. Vaststellen procedureafspraak “wijziging bestemmingsplannen op aanvraag.” De wijziging moet ervoor zorgen dat procedures korter en daarmee klantvriendelijker worden. Het voorstel komt terug als discussiestuk in de eerstvolgende raadsvergadering.

9. Sluiting van de vergadering. Voor negenen zitten we weer thuis op de bank.

>>> lees hier het beknopte verslag van de Raadsvergadering van 23 maart 2009

>>>wilt u alle beknopte raadsverslagen op een rij? Tik dan Raadsverslag’ in bij ZOEKEN, rechts bovenin deze pagina.

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18276

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *