Beknopt Raadsverslag 49

Raadsvergadering 7 maart 2011

1. Opening en mededelingenpresenteren op de iPhone app

Albert de Hoop zit voor en hij heeft geen mededelingen.

2. Agenda

Bij punt 5 heeft de PvdA een amendement.

Punt 9, het pad, vervalt.

3. Ingekomen stukken

De brief van de bewoners van Fostaland en Stokershiem is reden tot enig heen en weer gepraat.

>>> lees hier over de verontruste bewoners4. Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering 31 januari 2011

Vastgesteld.

5. Toekomst organisatie Wet Sociale Werkvoorziening

Amendement PvdA stelt voor om 1 januari 2014 uit de gemeenschappelijke regeling (GR) te treden en om niet deel te nemen aan nieuwe organisatie  Oostergo/ Trion. Het amendement krijgt geen steun genoeg, waarna Tineke Hemminga het amendement intrekt. Het PvdA-raadslid vraagt ”met klem” aan wethouder Oud om de einddatum van deelname aan de (GR) duidelijk te krijgen.

Piet IJnsen legt een stemverklaring af. Hij gaat niet akkoord met het driejarig onderzoek naar de uitvoering van de WSW.

>>> lees hier Ameland wil van Oostergo af6. Wijzigingsverordening Onroerende Zakbelasting 2011


Alle raadsleden behalve de fractie van Algemeen Belang Ameland gaan akkoord.

7. Verlenen krediet vervanging duikers 2011

Allen akkoord. >>> zie de raadscommissievergadering van 7-3-118. Verlenen krediet vervanging duikers 2012-2016

ABA is wel akkoord met de vervanging van de duikers, niet met wijze van financiering. Verder allen akkoord.

>>> zie raadscommissievergadering 7-3-11

9. Onttrekken aan het openbaar verkeer van het wandelpad Zwarteweg/ Helmweg

Een brief van een wandelaar doet de raad een pad ontdekken. De raad gaat niet akkoord met het voorstel van het college.

Het agendapunt vervalt.

>>> lees hier over het pad zoals het in de raadscommissievergadering voorafgaand aan de raadsvergadering werd besproken.

10. Sluiting

>>> lees hier Beknopt Raadsverslag 48

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18260

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *