Beknopt Raadsverslag 48

Raadscommissievergadering 7 maart 2011

Adverteren naast nieuwsbericht

1. Opening

Dirk Brouwer is voorzitter. Johan Kiewiet schuift als commissielid aan bij A’82-zijde, Irma Marinus aan de PvdA-kant. Tonnie Overdiep heeft afgemeld.

2. Mededelingen vanuit het college

Geen.

3. Definitief vaststellen van de agenda

Agenda is prima.

4. Inspreekmogelijkheid voor het publiek

Niemand.

5. Vragenhalfuurtje

Vraag Jeroen de Jong (CDA): Tijdens de inloopavond kwam er een vraag van verontruste bewoners van Fostaland en Stokershiem. Hun ingekomen brief staat op de ingekomen stukkenlijst van de raadsvergadering die hierna volgt. Het gaat over de bouw van grote vakantiewoningen op het terrein van de Parel van Nes. Het is vreemd dat de projectontwikkelaar op die ingezonden brief heeft gereageerd, terwijl het antwoord van het college aan de briefschrijvers nog verstuurd moet worden. Hoe kan dit?

Antwoord wethouder Nico Oud: Op het gemeentehuis is het niet bekend dat de brief gericht aan het college is doorgestuurd aan de projectontwikkelaar. Hoe deze er aan is gekomen, weet Oud niet. Omwonenden van ‘De Parel’ hebben nog geen antwoord gekregen. Dat krijgen ze.

>>> lees hier Omwonenden verontrust over hoge bouw6. Vaststellen besluitenlijst commissievergadering 7 februari 2011

Heeft het bestuurlijk overleg over Natura 2000 al plaatsgevonden, wil raadslid Piet IJnsen (ABA) weten.

Wethouder Will Bakema meldt dat hij overleg heeft gehad met Dienst Landelijk Gebied. Er lijken mogelijkheden te zijn voor een aantal bedrijven dat nu niet kan uitbreiden vanwege Natura 2000. Misschien zit er een proefproject in.

De wethouder moet nog bestuurlijk overleg met de Provincie voeren.

De notulen worden vastgesteld.7. Behandeling lijst actiepunten/ toezeggingen college


De actiepunten zijn “in beweging.”

8. Onttrekken aan het openbaar verkeer van het wandelpad tussen de Zwarteweg en de Helmweg

Het college wil een pad sluiten; de raad is het niet met B&W eens: het pad blijft open.

>>> lees hier meer over het pad9. Vervanging duikers 2011

Drie duikers aan de Lombokweg zijn aan vervanging toe. Het kost 17.000 euro.

Hamerstuk raad.

 

10. Vervanging duikers 2012 – 2016

Voor vervanging van duikers in de komende jaren stelt de raad een krediet beschikbaar. Elk jaar worden enkele duikers aangepakt. Het krediet bedraagt vanaf 2012 tussen de 13.000 en 35.000 euro per jaar.

Hamerstuk raadsvergadering.

11. Sluiting.

 

>>> lees hier Beknopt Raadsverslag 47

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18260

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *