Beknopt raadsverslag 44

Raadsvergadering 20 december 2010

1. Opening en mededelingen

Voorzitter Albert de Hoop deelt mee dat dit de laatste vergadering 2010 is.

Nu het jaar bijna voorbij is, is het tijd van terugkijken, leren van de dingen die niet goed zijn gegaan en genieten van alles dat leuk, lief, interessant en opbouwend was. Het staat allemaal in het boek 'Ameland in 2010,' dat wil zeggen, daar komt het in te staan als het boek wordt uitgegeven. Dat is nog even, heel even, de vraag. Wilt u dat het boek – het zou de derde zijn in de serie 'Ameland in …' – er komt? Aarzel dan niet langer en bestel een exemplaar voor uzelf en enkele voor in de cadeau-la. Het kan nog tot aanstaande vrijdag. Als de barometer dan op 0 staat gaan de persen draaien.

>>> hier leest u er meer over

2. Definitief vaststellen van de agenda

Instemmende geknik.

3. Ingekomen stukken voor de raad.

Een hek rondom een vakantiehuis bij Ballum zorgt voor verontwaardiging.

>>> meer over het hek volgt.

4. Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering 8 november 2010

Is goed zo.

5. Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering 29 november 2010

 Gaat de boeken in.

 

6. Beëdigen plaatsvervangend commissielid fractie VVD Gerlof Brouwer

Gerlof Brouwer gaat invallen wanneer fractielid Jan Verbiest en zijn vervanger Albert van Barneveld niet kunnen.7. Vaststellen Bestemmingsplan Hollum "Fabrieksweg 3"

De bestemming van het voormalige bankgebouw wordt gewijzigd van Dienstbestemming naar Woonbestemming.

Unanieme instemming van de raad.

8. Besluiten inzake de Wet op de Veiligheidsregio

Op 1 oktober werd de Wet Veiligheidsregio’s van kracht. Dit betekent dat de brandweerzorg, geneeskundige hulpverlening en de gemeentelijke taken bij crisisbeheersing en rampenbestrijding regionaal is geregeld. Ameland moet er 1 euro en 34 cent per bewoner aan bijdragen.

Piet IJnsen van ABA heeft moeite met de extra bijdrage van € 1,34 per Amelander en stemt daarom tegen. “Allemaal leuk en aardig maar de kosten worden weer verhaald op de gemeente.” De andere raadsleden zijn ook niet blij met de extra kosten maar stemmen toch voor. Het is immers wetgeving van hogerhand waar Ameland niet onderuit kan.

9. Wijziging Afvalstoffenverordening Gemeente Ameland 2010

De verordening moet worden aangepast omdat er door veranderingen in de wet ook enkele wijzigingen in het aanwijzen van de toezichthouders doorgevoerd moeten worden.

Niemand van de raadsleden heeft hier problemen mee.

10. Resultaatafspraken VVV 2011 – 2013

Het college stelt voor de bijdrage aan de VVV voor de jaren 2011 – 2013  te verhogen met 25.000 euro, zodat de VVV haar werk kan doen.

 >>> lees hier meer over de bijdrage van de gemeente aan de VVV

11. Wijziging verordening leerlingenvervoer, integratie watertaxivervoer

Het college stelt voor de watertaxi te integreren in het leerlingenvervoer. De meerderheid van de raad gaat akkoord.

>>> lees hier meer over de waterleerlingentaxi12. Sluiting

van de laatste raadsvergadering van dit jaar.

>>> kijk hier voor Beknopt verslag 43

– Duizend bezoekers per dag en soms meer, veel meer dan dat – adverteer op de website van Persbureau Ameland en word gezien door mensen die van Ameland houden –

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18269

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *