Beknopt raadsverslag 42

BALLUM- Raadscommissievergadering 22 november

1. Opening

Dirk Brouwer zit voor.

2. Mededelingen

Jan Verbiest (VVD) is afwezig. Albert van Barneveld vervangt hem aan de raadstafel. Johan Kiewiet neemt de plaats van voorzitter Brouwer aan de hoefijzervormige tafel in.

Het is de laatste commissievergadering van dit jaar; er volgen nog wel twee raadsvergaderingen. Tijdens een van die bijeenkomsten komt er gebak op tafel. Een raadslid had zijn mobiel niet uitgezet. Rinkelen betekent trakteren, is de afspraak binnen de Amelandse raad. 

3. Agenda

De agenda is uren lang en er is ook nog eens een extra agendapunt 26a tussen gedrukt.

Vanwege de lengte van de vergadering laat De Fretpot kroketten sputteren in het vet. Halverwege de avond worden ze in het gemeentehuis bezorgd.

4. Inspreken door publiek

Er hebben zich enkele insprekers gemeld die bij het betreffende agenedapunt hun zegje gaan doen.

Cinto Prosperi spreekt bij agendapunt 7, Anne Zijlstra voert het woord bij agendapunt  8 en Klaas Touwen zegt wat bij agendapunt 12.

5. Vragenhalfuurtje

Vraag Jan Wijnberg (ABA): Er zijn vele zieke en niet zieke bomen gekapt. Het hout verdwijnt. Hoe is het houtverdeelbeleid?

Antwoord wethouder Nico Oud: De bomenkap gaat volgens gemeentelijk beleid. Iepenhout moet worden geschild op de gemeentewerf en wie hout wil kan zich daar opgeven.  Wat het kaphout betreft blijkt dat er sprake is van graaicultuur. “Dat is eigenlijk gewoon diefstal.”

Rudolf Teuben wil niet te moeilijk doen over het verdelen van de spaanders. Oud staat er op: Het hout gaat naar de gemeentewerf, want “het is nu een puinhoop.”

Vraag Albert van Barneveld (VVD): Hoe zit het met het betaalbaar maken van starterwoningen?

Antwoord wethouder Oud: Er is voorlichting geweest. Het bleek dat er niet veel vraag naar was.

 

6. Vaststellen besluitenlijst commissievergadering 1 november 2010

Het stuk krijgt een paar opmerkingen en wordt vastgesteld.

7. Marketing en Promotiestrategie VVV 2011 – 2013

Het college stelt voor om de VVV toch 175.000 in plaats van 150.000 euro te geven.

Directeur VVV Ameland Cinto Prosperi legt uit dat de VVV die 25.000 niet kan missen.

In de raadsvergadering van 20 december valt het besluit over deze kwestie.

>>> lees hier VVV nog niet zeker van extra geld

8. Informatienota subsidiemogelijkheden vakantiepark Boomhiemke

Boomhiemke heeft grootse plannen. Caravans moeten verdwijnen ten faveure van huisjes. Het college kan instemmen met de plannen voor zover ze passen in het plan ‘Ruimte voor Diversiteit.’ Boomhiemke wil 53.000 m² kampeerterrein omzetten naar een terrein met recreatiewoningen. Op basis van het beleid mag Boomhiemke maar 11.000 m² omzetten.

>>> lees hier Grafstemming caravanbezitters Boomhiemke 

9. Voorstel ”Effecten van het positief bestemmen van vrijstaande bijgebouwen voor recreatief gebruik”

Het college wil de nota Ruimte voor Diversiteit niet aanpassen met het door Algemeen Belang Ameland ingediende voorstel dat door de raad in februari van dit jaar werd aangenomen. Recreatieve bijgebouwen die in 1983 al op de gedooglijst werden geplaatst en bijgebouwen die op een andere manier positief bestemd zijn, worden in een volgend bestemmingsplan positief bestemd, besloot de raad. Dat betekent dat die bijgebouwtjes in de verhuur kunnen blijven. Het college ziet liever een uitsterfconstructie.

Piet IJnsen (ABA): “Wij waren destijds de indieners van het initiatiefvoorstel. De raad heeft zich niet uitgesproken voor uitsterfconstructie.” IJnsen staat op aanpassing van de nota.

Texel heeft deze materie goed aangepakt, meent ABA. Waarom is niet naar dat eiland gekeken?

Op 10 januari behandelt de raadscommissie dit onderwerp opnieuw.

10. Wijziging verordening leerlingenvervoer, integratie watertaxi

Het onderzoek naar het leerlingenvervoer per watertaxi is afgerond. Het college komt met een voorstel dat de watertaxi integreert in het leerlingenvervoer.

Op 29 november discussieert de raad nog eens over deze vorm van leerlingenvervoer en in die vergadering volgt een besluit.

>>> lees hier Watertaxi wellicht toch voor leerlingen

11. Uitbesteding ICT van VAST aan de gemeente Leeuwarden

De Friese Waddeneilanden werken samen met gemeente Leeuwarden op het gebied van ICT. Wat is het voordeel? willen Piet IJnsen van ABA en Theo Faber van het CDA weten.

Burgemeester Albert de Hoop: “Er zijn geen besparingen, maar minder erge uitgaven.”

Hamerstuk 29-11-10

12. Verzoek beschikbaar stellen krediet ondergrondse tankinstallatie vliegveld

Het vliegveld beschikt over een container waarin vaten Avgas worden opgeslagen voor eigen gebruik. De container is eigendom van Aero Service en voldoet niet meer aan de milieueisen. Tot eind mei 2011 wordt hij gedoogd, maar dan moet het vliegveld een veiligere opslagtank hebben. Aero Service gaat daar niet in investeren.

Met de aanschaf van een volautomatische ondergrondse tankinstallatie voldoet het vliegveld weer aan de eisen en hoopt het dat het meer service kan bieden aan helikopters en vliegtuigen. De toename van vliegbewegingen brengt de gemeente dan extra inkomsten, is het idee. Vliegveld Ameland wil ook graag een douaneveld worden. Andere plannen om het vliegveld op te waarderen worden in een werkgroep uitgewerkt. Deze plannen staan los van de tank die 100.000 euro moet kosten.

Havenmeester Klaas Touwen legt uit dat er nog genoeg rek zit in het aantal vliegbewegingen. “We mogen nog 2000 vliegbewegingen volvliegen.” Ameland zit op 4500 en mag 6500 vliegbewegingen per jaar accepteren.

De raad discussieert 29 november over het al dan niet investeren van een ton in een tank.

13. Tweede begrotingswijziging

De raad buigt zich 29 november over enkele begrotingswijzigingen. Een tegenvaller is de zijladende vuilnisauto. Het ding bleek een miskoop, een maanmorgenexemplaar vol mankementen en vastlopers. Om met de woorden van wethouder Nico Oud te spreken: “Hij is aan gort.” Het drama van de zijlader begon al in 2005.

14. Legesverordening 2011

De leges worden 5% verhoogd.

15. Verordening Lijkbezorging 2011

Deze leges worden 5% verhoogd.

16. Verordening Liggeldverordening 2011

Liggen wordt 5% duurder.

17. Luchthavengeldregeling 2011

Landen kost in 2011 5% meer.18. Verordening Onroerend zaakbelastingen 2011

De OZB gaat in 2011 5% omhoog.

19. Verordening Toeristenbelasting 2011

Toeristen betalen volgend jaar 5% meer toeristenbelasting.

20. Verordening Forensenbelasting 2011

Voor Forensen wordt het ook niet goedkoper: plus 5%.

21. Verordening Rioolheffing 2011

Denk maar niet dat de rioolheffing wordt verlaagd: er komt 5% bij .

22. Verordening Reinigingsrechten 2011

De reinigingsrechten daarentegen worden niet verhoogd.

23. De rechtspositie griffier gemeente Ameland

De griffier heeft recht op een werkgeverscommisie. Die krijgt ze.

24. Intrekken verordening ontheffing geluidsnormen voor horeca

De voorgaande aanpassingen aan de verordeningen gaan als hamerstuk naar de eerstvolgende raadsvergadering.

25. Toekomst organisatie WSW

De uitvoering van de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) ligt voor Ameland in handen van Oostergo. Ameland zit met Dongeradeel, Ferwerderadeel en Schiermonnikoog in een gemeenschappelijke regeling (GR). Oostergo gaat mogelijk fuseren met Trion. Dat is voor Ameland het moment om uit de GR te stappen.

26. Informatiememo college inzake parkeren veerdam Holwerd (n.a.v. ingekomen brieven raad 30/8)

De gemeente kreeg brieven van ontevreden mensen over de parkeersituatie in Holwerd. De kwestie is ingewikkeld omdat Rijkswaterstaat wegbeheerder is terwijl Wagenborg het parkeerbeleid binnen de hekken bepaalt. Mensen die ’s nachts weg moeten staan of voor een dicht hek of hebben een bon vanwege parkeren buiten het hek. De gemeente Ameland gaat kijken of het ontheffingen kan verstrekken die achter het raam kunnen worden gelegd.26a. Financiële stand van zaken wegenonderhoud 2010 (n.a.v. ingekomen stukken raad 30/8)

Wegenonderhoud heeft 192.000 euro over. Het geld blijft in het fonds voor wegenonderhoud zitten en wordt niet uitgegeven aan iets anders.

27. Sluiting

De kroketten zijn op dus iedereen kan naar huis. Over twaalven!>>> kijk hier voor het beknopt raadsverslag 41

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18280

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *