Beknopt Raadsverslag 4

Raadsvergadering 23 maart 2009

BALLUM –
Beknopt verslag 4
1. Opening. Burgemeester Albert de Hoop zit voor
Mededelingen: raadslid Dirk Brouwer (A’82) is afwezig.

2. Vaststellen agenda: agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3. Ingekomen stukken: Ingekomen is onder meer een brief van Golfbaan d’Amelander Duinen gericht aan de raad. De golfbaan trekt het verzoek tot bestemmingsplanwijziging in. Deze wijziging is nodig voor het restaurant. Binnen de huidige bestemming mag daar alleen een clubhuiskantine draaien.
Diverse raadsleden willen dit onderwerp in het presidium behandelen. Het presidium is een niet-openbare vergadering ter voorbereiding op de raadsvergadering.
>>>meer over dit onderwerp

4. De notulen van de raadsvergadering van 23 februari 2009 worden vastgesteld.

5. Vaststellen Detailhandel structuurvisie.
De gemeente heeft een visie op de detailhandelstructuur van het eiland op schrift gesteld, die kan dienen als uitgangspunt van nieuwe  bestemmingsplannen.
De raad besluit de detailhandelstructuurvisie aan te nemen. Het CDA laat haar bezwaren in een stemverklaring optekenen en stemt ook voor.
>>>meer over dit onderwerp

6. Benoemen leden monumenten- en welstandscommissie Gemeente Ameland.
De gehele raad gaat akkoord met de benoeming.

7. Vaststellen Beheer- en Ontwikkelingsplan Waddengebied deel A.
Dit plan wordt als hamerstuk aangenomen.
>>>lees hier meer over dit onderwerp

8. Nog voordat de koffie is afgekoeld tot drinktemperatuur sluit iets na achten de vergadering die om half acht begon.

>>>lees hier het beknopte verslag van de raadscommissievergadring van 2 maart 2009

>>>wilt u alle beknopte raadsverslagen op een rij? Tik dan ‘Raadsverslag’ in bij ZOEKEN, rechts bovenin deze pagina.

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18279

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *