Beknopt raadsverslag 36

BALLUM – Beknopt verslag 36

Extra Raadscommissievergadering 16 augustus 2010

1. Opening

Tineke Hemminga zit voor. Er staat gebak op tafel. Het is de verjaardag van raadslid Anneke Touwen-Belt.

2. Agenda. Niemand heeft er problemen mee.

3. Behandeling Kadernota gemeente Ameland 2010-2014

De raad stelt vragen over de kadernota 2010 – 2014. Het college vraagt de raad in te stemmen met de Kadernota. Of de raadsleden inderdaad instemmen met deze Kadernota weten we na de raadsvergadering waarin hierover beslist wordt.

De Kadernota is de basis van de begroting. Elk jaar legt het college de raad een kadernota voor.

De gevolgen van de kredietcrisis gaan niet aan Ameland voorbij. De rijksoverheid zal de extra uitgaven ter bestrijding van de kredietcrisis met bezuinigingen opvangen. Dat zal ook de gemeenten treffen. De hoogte van de bezuiniging is op dit moment nog niet bekend. Zolang er geen regering is blijft dat onduidelijk. Ameland wil alvast inspelen op wat komen gaat. De gemeente wil bezuinigen op diverse activiteiten, projecten en investeringen. Het eiland wil echter niet alles afbreken wat het de afgelopen jaren heeft opgebouwd. Ameland wil bij de tijd blijven en voorkomen dat ontwikkelingen worden stopgezet.

Ameland zoekt de bezuinigingen in de interne bedrijfsvoering, voorstellen die geld kosten en belastingtarieven. De gemeente denkt komend jaar 430.000 euro te bezuinigen, oplopend in 2014 tot bijna acht ton.

Het eiland wil geld besparen door minder externen in te huren, zuinig te zijn met energie en efficiënter te gaan werken. Bezuinigen op kerstpakketten ligt ook op de loer. Niemand krijgt meer een dubbel pakket.

Bezuinigingen of extra inkomsten komen verder uit de volgende onderdelen:

• wegenonderhoud 50.000 euro bezuinigen

• bermen minder vaak maaien bespaart 8.800

• overbodige straatverlichting weghalen en zuiniger verlichting installeren scheelt vanaf 2012 10.000 euro per jaar

• het vliegveld zou meer kunnen opbrengen. Daarvoor wordt een plan geschreven

• cofinancieringbudget verlagen met 25.000 euro

• leges voor graf delven, grafrecht en plaatsen grafsteen verdubbelen, dit levert 7.500 euro op

• zwemonderwijs en vervoerskostenvergoeding voor BWS-jeugd uit Hollum en Ballum schrappen. Dit levert 17.000 euro op

• verhoging van de huur van de sporthallen. Dit brengt 3.500 extra in het laatje

• gemeentelijke bijdrage aan muziekonderwijs verlagen met 10.000 euro

• subsidiepot cultureel verlagen met 15.000 euro

• subsidie vor sportieve evenementen te verlagen met 6.500 euro

• op de dorpshuizen wil de gemeente niet bezuinigen, wel op de Lokale Omroep Ameland. De LOA levert 2.300 subsidie in

• minder uitgeven aan openbare gezondheidszorg en externe deskundigen. Dit bespaart 5.000

• woningen uit het gemeentelijk Woningbedrijf verkopen, te beginnen met de duurste in onderhoud. Dit bespaart in 2011 € 147.000,– en in 2012 € 165.800,–

• belastingen de komende jaren met 5% verhogen en de toeristenbelasting stapsgewijs te verhogen naar € 1,25 in 2014. De meeropbrengst bedraagt in 2011 € 215.121,–. Dit bedrag loopt op tot € 1.381.350,– in 2014.

De raad beslist over alle voorgenomen maatregelen in de eerstvolgende raadsvergadering.

4. Sluiting>>> kijk hier voor het beknopt raadsverslag 35

>>> lees hier over de extra raadsvergadering tijdens het reces

>>> wilt u alle beknopte raadsverslagen op een rij? Tik dan ’Raadsverslag’ in bij ZOEKEN, rechts bovenin deze pagina.

>>> de gemeentelijke website vindt u op deLinks-pagina onder de G van Gemeente

© Persbureau Ameland  2010, op dit artikel rust copyright.– Tientallen locaties van de gemeente Ameland staan in Ameland Actueel

– Locaties en Ameland Nieuws op je iPhone? Laad dan de app Ameland Actueel.

– Locaties en Ameland Nieuws op een andere smartphone? Laad dan de mobiele website ameland-actueel.nl

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18280

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *