Beknopt raadsverslag 30

BALLUM – Beknopt verslag 30
Raadsvergadering 26 april 2010

1. Opening
Burgemeester Albert de Hoop is voorzitter. Hij opent de vergadering.

2. De agenda
Twee ingediende moties worden bij het agendapunt over het golfbaanclubhuis behandeld. Agendapunt 8c wordt aan de agenda toegevoegd. Het is een motie ter ondersteuning van de Collegeonderhandelingen.
Rudolf Teuben (A’82) meent dat de presentatie van Tineke Hemminga, punt 10 op de agenda, niet thuishoort in deze vergadering. Hij is de enige die hier iets over zegt. De presentatie blijft op de agenda staan.

3. De ingekomen stukken worden afgewerkt zoals voorgesteld.

4. Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering 29 maart 2010
Het verslag wordt zonder commentaar goedgekeurd.

5. De actiepuntenlijst is ook goed.

6. Besluit inzake voorzitterschap en beëdiging schaduwfractieleden
De gemeente besluit het voorzitterschap van de raadscommissie te laten rouleren. Elk half jaar komt er een nieuwe voorzitter. Dit is een van de raadsleden. ABA en VVD willen niet meedraaien in dit systeem. De voorzitters komen uit de overige drie fracties, PvdA, A’82 en CDA. Voor de periode van mei tot december 2010 zit iemand van de PvdA voor.
De burgemeester is de voorzitter van de raadsvergaderingen.

>>> lees hier meer over het roulerend voorzitterschap en de teleurstelling van Jan Verbiest

Tijdens deze vergadering worden enkele schaduwfractieleden beëdigd. Zij mogen een raadslid vervangen tijdens een raadscommissievergadering. Irma Marinus (PvdA), Gatso Lamsma (ABA), Albert van Barneveld (VVD) en Reinier Kanger (ABA) zweren of beloven hun werk als schaduwfractielid volgens de regels uit te zullen voeren.
Andere schaduwfractieleden zijn eerder al beëdigd. Dat zijn René Borsch (A’82), Johan Kiewiet (A’82), Bert Cordes (CDA) en Dirk Beijaard (CDA).

7. Verzoek wijziging bestemmingsplan Oosterhiemweg 20 te Hollum t.b.v. horeca (restaurant) Golfbaan d’Amelander Duinen B.V.
Hendrik Engels van de golfbaan wil nog steeds de bestemming van het clubhuis bij de golfbaan laten wijzigen zodat er een restaurant gevestigd kan worden. Zowel het CDA als A’82 dient een motie in die de horecamogelijkheden van het clubhuis moeten verruimen. De motie van het CDA is het meest verstrekkend en wordt het eerst behandeld. De motie staat haaks op het collegevoorstel. Dat wil de bestemming niet wijzigen.

Het CDA wil de beleidsregel aanpassen en krijgt ABA en VVD mee. De PvdA en A’82 stemmen tegen, maar dat kan niet verhinderen dat de motie wordt aangenomen. A’82 trekt daarop haar motie terug.

>>> lees hier Golfbaanclubhuis mag toch koken


8. Krediet voor Project Ridder
De gemeente stelt € 30.000 beschikbaar voor de inrichting van een terrein aan de Ridderweg dat ‘Project Ridder’ wordt genoemd. Er komt een speelvoorziening, een parkeerterrein, een groenstrook en een stukje weg. Dirk Brouwer (A’82) en Anneke Touwen (CDA) pleiten voor een zo summier mogelijke aankleding. Dat doet Tineke Hemminga (PvdA) verzuchten dat ze, zonder meteen in oost-west verhoudingen te gaan praten, vindt dat Hollum recht heeft op de voorzieningen. “Ik vind het heel erg jammer dat bij dit punt de bezuiniging meteen wordt genoemd. Natuurlijk gaan we geen geld over de balk gooien.”
Ook Jan Wijnberg (ABA) stoort zich aan de bezuinigingsdrift van de coalitiepartijen. “Waar wilt u op bezuiniging, Brouwer?” vraagt hij aan het A’82 raadslid. De Buremer antwoordt dat de inrichting wat hem betreft “niet slordig, maar zo summier mogelijk” moet worden aangelegd.


8a.
Voorstel auditcommissie gezamenlijke aanbesteding accountant

De aanbesteding voor de accountant wordt samen met de andere Friese Waddeneilanden gedaan.
Het is een mooi voorbeeld van samenwerking tussen de eilanden.

 

8b. Voorstel auditcommissie opleidingsplan Planning & Control raadsleden
De raad stelt € 13.500,– beschikbaar voor training van de raadsleden en schaduwfractieleden.

8c. Motie ter ondersteuning van de collegeonderhandeling
PvdA, VVD en ABA roepen via een motie het college op om op korte termijn een gesprek aan te gaan met gedeputeerde Douwe Hollenga over de staandwantvisserij problematiek. Er mag niet aan het historisch gebruik van staandwantvisserij getornd worden, stellen de drie fracties.
De motie komt sympathiek over, zegt Rudolf Teuben (A’82), maar kan de genomen stappen doorkruisen. Ook Anneke Touwen ziet een gevaar in de motie: “Wij moeten niet drammen.” Het is Hollenga die in opdracht van het ministerie van LNV onderzoekt hoe er maatwerk is te leveren aan de eilander hobbyvissers. De minister wil staandwantvisserij verbieden per 1 januari 2011.
Om de broedende kip Hollenga niet te storen, besluiten PvdA, VVD en ABA hun motie in te trekken. Albert de Hoop: “Zodra er informatie is hoort u het.”

9. Overzicht stand van zaken financiën 1e kwartaal 2010
Ameland krijgt te maken met grote bezuinigingen vanuit het Rijk. Elke afdeling van de gemeente kijkt waar bezuinigd kan worden. Albert de Hoop: "Het streven is om 600.000 euro te bezuinigen."

Het onderwerp wordt doorgeschoven naar een volgende vergadering.

10. Presentatie van Tineke Hemminga over de Sociale Werkvoorziening
Hemminga studeerde Bestuurskunde/ Overheidsmanagement aan de Thorbecke Academie en bestudeerde voor haar afstuderen de Sociale Werkvoorziening.

>>> lees hier haar scriptie

11. Sluiting

>>> lees hier Beknopt verslag 29 van de raadscommissievergadering van 6 april 2010

>>> wilt u alle beknopte raadsverslagen op een rij? Tik dan ’Raadsverslag’ in bij ZOEKEN, rechts bovenin deze pagina.

>>> de gemeentelijke website vindt u op de Links-pagina onder de G van Gemeente

© Persbureau Ameland 2010, op dit artikel rust copyright.

 

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18276

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *