Beknopt raadsverslag 26

BALLUM – Beknopt verslag 26

1. Opening en mededelingen
Voorzitter burgemeester Albert de Hoop deelt mee dat dit de voorlaatste reguliere raadsvergadering is voor de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart. Hij geeft de raad mee vooral “het belang van Ameland voor ogen te houden.”

2. Definitief vaststellen van de agenda
Bij punt 7 wordt een amendement behandeld, bij punt 8 twee amendementen. Punt 14, het initiatief van Ameland’82 om de gemeente klant te laten worden van AEC, wordt van de agenda gehaald. Alle andere fracties vinden het voorstel sympathiek, maar willen eerst een advies van het college zien. Zelfs A’82-er Anton Kiewiet valt zijn eigen partij af en meldt dat hij het voorstel "te kort door de bocht vindt."

3. Ingekomen stukken voor de raad (tot 11 februari 2010)
Enkele raadsleden hebben enkele vragen over een paar ingekomen stukken. Waarom werden brieven niet beantwoord en waarom is de weg naar Zuiderspruit nog niet klaar? Het college gaat er aandacht aan besteden.

4. Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering 25 januari 2010
Bij deze vastgesteld.

5. Stemming over initiatiefvoorstel fractie Algemeen Belang Ameland
(voorstel tot wijziging van de nota "Ruimte voor diversiteit 2009- 2014" onderdeel "recreatief (mede)gebruik van woningen, art. 5.9 lid 5), wegens staken der stemmen in de raadsvergadering van 25 januari 2010.
Algemeen Belang Ameland krijgt deze keer de meerderheid van de raad mee. Niet alleen PvdA en VVD steunen het initiatief, maar ook A’82-er Anton Kiewiet.
>>> lees hier Verhuurde bijgebouwtjes van gedooglijst

6. Formele vaststelling gecorrigeerde motie
(regelingen tegemoetkoming kosten voortgezet onderwijs) unaniem aangenomen in de raadsvergadering van 14 december 2009.
Aangepast aangenomen. 

7. Vaststellen Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan 2009-2015
Het GVVP wordt vastgesteld nadat een amendement en een amendement op het amendement is aangenomen. Het is weer de stem van A’82-er Anton Kiewiet die de doorslag geeft.
>>> lees hier Ridderweg hoofdverbindingsweg

8. Verlenen krediet werkzaamheden reconstructie Ridderweg – Jelmeraweg
De Ridderweg/ Jelmeraweg wordt opgeknapt. Op het plan worden twee amendementen ingediend die beide op een verschillende manier de veiligheid van de weg zeggen te vergroten. Het amendement van A’82 en CDA haalt het niet vanwege de tegenstem van A’82-er Kiewiet. Het amendement van ABA, VVD en PvdA haalt het wel vanwege de stem van A’82-er Anton Kiewiet.
>>> lees hier Ridderweg krijgt rood plateau

9. Vaststellen wijziging Verordening Onroerend zaakbelasting Gemeente Ameland 2010
De onroerend zaakbelasting stijgt 5% ten opzichte van 2009. De verordening wordt aangenomen. Alleen ABA stemt tegen.

10. Vaststellen Landbouwbeleidsplan
Het ontwerp Landbouwbeleidsplan bevatte nog twee onjuistheden. Het plan zonder de foutjes is aangenomen.

11. Wijziging bestemmingsplan Rixt van Doniastraat 18 te Nes
Zee van Tijd wil het restaurant uitbreiden met hotelkamers. Volgens bestemmingsomschrijving is een hotel niet mogelijk, waardoor er een bestemmingsplanwijziging nodig is. Het agendapunt wordt aangehouden tot 10 maart. Alleen Jan Verbiest (VVD) wil in deze raadsvergadering het besluit nemen.

12. Vaststellen verordening "Toelage uitwonende studenten"
Bij hamerslag akkoord.

13. Vaststellen afrekening "Stichting Ameland Promotie"
Bij hamerslag akkoord.

14. Initiatiefvoorstel Ameland ’82 inzake het aangaan van een klantrelatie met de "Amelander Energie Coöperatie (AEC)"
Dit punt is van de agenda gehaald. Er komt eerste een advies van het college.

15. Sluiting

>>> lees hier Dossier gemeenteraadsverkiezing 2010

>>> lees hier Beknopt Verslag 25 van de Raadsvergadering van 1 februari 2010

>>> wilt u alle beknopte raadsverslagen op een rij? Tik dan ‘Raadsverslag’ in bij ZOEKEN, rechts bovenin deze pagina.

>>> de gemeentelijke website vindt u op de Links-pagina onder de G van Gemeente

© Persbureau Ameland 2010,
op dit artikel rust copyright.

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18260

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *