Beknopt Raadsverslag 23

Raadscommissievergadering 4 januari 2010

BALLUM – Beknopt verslag 23

1. Opening

Voorzitter Dirk Brouwer wenst iedereen een gelukkig en gezond 2010.

Gunda Brunotte is op vakantie. Haar plaats wordt ingenomen door Dirk Beijaard.

De stoelen van Han van Heerde en Anton Kiewiet blijven onbezet. 

2. Mededelingen vanuit het college

Burgemeester Albert kreeg op 29 december 2009 een aangetekende brief van A’82 raadslid Han van Heerde. Hij neemt ontslag als raadslid om persoonlijke redenen, volgens het schrijven.

>>> lees hier 4-1-10 Han van Heerde stopt ermee

Wethouder Nico Oud ontzenuwt het gerucht dat De Stelp ergens anders dan in Hollum herbouwd wordt. Het nieuwe zorgcentrum komt op dezelfde plek of elders in Hollum, meldt Oud.

3. Definitief vaststellen van de agenda

Niks mis met de agenda.

4. Inspreekmogelijkheid voor het publiek

Niemand heeft iets in te spreken.

5. Vragenhalfuurtje van de commissie aan het college van B&W

Vraag Tonnie Overdiep (PvdA): Eilanders en niet eilanders lappen de regels van het autoluwe gebied van Nes aan de laars. Het taxibedrijf ook. Hoe zit het het handhaven?

Antwoord wethouder Will Bakema: Met de politie samen komen we tot goede maatregelen.

Vraag Tineke Hemminga (PvdA): De folder over Financiële tegemoetkoming zou op de gemeentelijke website moeten staan. Waar?

Antwoord Nico Oud: De folder staat op internet maar is kennelijk moeilijk te vinden. De gemeente gaat kijken of de website zo is in te richten dat stukken makkelijker vindbaar zijn.

6. Vaststellen notulen commissievergadering 2 november 2009

Voor de zoveelste keer vragen raadsleden om nummering van de notulen-pagina’s.

7a. Presentatie Henk van der Veen inzake intensivering samenwerking brandweer

Brandweercommandant Noordoost Friesland Henk van der Veen vertelt over Wet Veiligheidsregio’s en de indeling van in het land in 25 veiligheidsregio’s. 

7. Behandeling raadsvoorstel "intensivering samenwerking brandweer"

Gemeente Ameland wil toetreden tot de Gemeenschappelijke Regeling Brandweer Noordoost Fryslân. Het onderwerp komt als discussiestuk terug in de raadsvergadering van 25 januari 2010.

>>> lees hier over de brandweercommandant van Ameland

8. Kwaliteitsimpuls strandovergangen

De Friese Waddeneilanden hebben hun strandovergangen laten onderzoeken. De eilanden willen weten wat ze moeten doen om titels ‘De Blauwe Vlag’, ‘Schoonste Strand’ en ‘Quality Coast’ te kunnen blijven voeren of te heroveren. De Waddeneilanden werken samen met doel subsidie binnen te halen. Op 25 januari discussieert de raad over dit punt.

9. Evaluatie verkeersluw maken Nes

De autoluwe situatie in Nes is kort geavalueerd. De grote evaluatie komt voor het zomerseizoen 2010. Enkele verbeterpunten zijn vastgesteld: het fietsparkeer probleem, parkeren voor minder validen, uitstap van de BWS-jongelui en knelpunt Epke van der Geeststraat. 

10. ISV- project Kardinaal de Jongweg

De Kardinaal de Jongweg wordt herbestraat. Het kost € 250.000,– en als het voor 1 september 2010 klaar is kan er € 90.000,– subsidie worden geïncasseerd.

Op 25 januari discussieert de raad over dit onderwerp.

11. Verordening Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens

Vanaf 1 januari 2010 moeten alle overheidsorganen die persoonsgegevens verwerken, deze gegevens betrekken uit de gemeentelijke basisadministratie personen. Burgers hebben dan het recht van eenmalige gegevensverstrekking. Dat wil zeggen dat de burger in het contact met de overheid de van hem in de basisadministratie bekende authentieke gegevens niet meer opnieuw hoeft te verstrekken.

Komt als hamerstuk terug op de agenda van de raadsvergadering op 25 januari.

12. Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Gemeente Ameland 2009

De gemeente heeft een nieuwe verordening voorziening huisvesting onderwijs samengesteld. Hij komt als hamerstuk op de raadsagenda van 25 januari.

13. Verordening overleg lokaal onderwijsbeleid Gemeente Ameland 2009

De gemeente voert regelmatig overleg met het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs op het eiland. De verordening komt als hamerstuk op de raadsagenda van 25 januari 2010.

14. Notitie interpretatie Horecabeleidsplan in relatie tot de bestemmingsplannen buitengebied

Het gemeentelijke Horecabeleidsplan is onder de loep genomen. Het verzoek van golfbaan D’Amelander Duinen om een restaurant te laten vestigen in het clubhuis was de achterliggende reden.

>>> lees hier 4-1-10 Hoop gloort voor Amjaad

15. Sluiting

Voorzichtig rijden, buiten is het glad. 

>>> lees hier Beknopt Verslag 22 van de Raadsvergadering van 14-12—2009

>>> wilt u alle beknopte raadsverslagen op een rij? Tik dan 'Raadsverslag' in bij ZOEKEN, rechts bovenin deze pagina.

>>> de gemeentelijke website vindt u op de Links-pagina onder de G van gemeente

© Persbureau Ameland 2010, op dit artikel rust copyright.

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18269

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *