Beknopt Raadsverslag 21

BALLUM – Beknopt verslag 21

Raadsvergadering 30 november 2009

1. Opening en mededelingen
Burgemeester Albert de Hoop opent.

2. Definitief vaststellen van de agenda
Het agendapunt over Aqua for All komt te vervallen. Het wordt in een volgende raadsvergadering behandeld. Omstandigheden zijn gewijzigd waardoor het voorstel moet worden aangepast.
Er is een amendement ingediend dat wordt behandeld bij agendapunt 12.

3. Ingekomen stukken voor de raad (tot 20 november 2009)
Amelands Tegengas stuurde een brief naar het college naar aanleiding van de NAM-bijeenkomst op 14 oktober. Het actiecomté vraagt daarin om een onderzoek naar het effect van booractiviteiten en pleit voor een locatie-MER in plaats van een inrichtings-MER. Tevens wil het comité een brede discussie over aardgaswinning in een kwetsbaar gebied. Amelands Tegengas wil ook een referendum over aardgasboringen. Het college gaat nog reageren op de brief.
Burgemeester Albert de Hoop: ”We weten niet eens of de NAM het wel gaat doorzetten!”

4. Vaststellen notulen raadsvergadering 26 oktober 2009
Enkele raadsleden vragen waar de beloofde antwoorden blijven op vragen die gesteld zijn. De antwoorden zouden schriftelijk worden gegeven, zo is beloofd. Vooral Gunda Brunotte is ontstemd over de radiostilte. De Hoop: “U krijgt uw antwoorden. Punt!”

5. Voorstel subsidie kerken "Geloof in Behoud"
De Hervormde gemeente Ameland diende namens alle kerkgenootschappen op Ameland (Hervormde gemeente, federatie Doopsgezinde gemeente en Gereformeerde Kerk en Rooms Katholieke Kerk) een subsidieaanvraag van € 39.710,- in voor het project “Geloof in behoud”.
Op Ameland is er net als aan de wal sprake van secularisatie. Dat maakt het voor de kerkgenootschappen steeds lastiger de acht kerken die zij samen in hun bezit hebben goed te onderhouden. De kerkgenootschappen willen de kerken graag op een goede manier behouden voor de eredienst, maar ook als waardevol religieus en cultureel erfgoed voor eilanders en toeristen. Daartoe willen ze graag de mogelijkheden van gebruik van de kerkgebouwen uitbreiden en de toegankelijkheid voor de bezoekers verbeteren.
>>> lees hier 4-11-09 Geloof in Behoud

6. Voorstel subsidie project Aqua4all
Stichting Ontwikkelingswerk Theo Kiewiet heeft de actie een andere naam gegeven nu de landelijke Aqua for All niet meer bijdraagt aan de actie van Theo Kiewiet. De inzichten over de uitvoering van het project verschilden. De Amelander stichting noemt de actie nu Aqua Actie Ameland. Aqua for All zet vooral in op latrines, terwijl Stichting Ontwikkelingswerk Theo Kiewiet de toiletten wil koppelen aan een biogasinstallatie. Beide organisatie werken aan schoon drinkwater.
Vanwege de veranderde omstandigheden moet het collegevoorstel worden aangepast. De raad buigt zich in een volgende raadsvergadering over het onderwerp. Kiewiet gaat intussen door met de organisatie van het project.
>>>lees hier 29-11-09 "Wederom fantastisch initiatief" 

7. Voorstel krediet oplossen serverproblematiek Gemeente Ameland
De gemeente vervangt haar servers en waardeert haar softwarepakketten op. De gemeente kan dan weer vijf jaar zonder server problemen vooruit.
Via hamerslag akkoord.

8. Voorstel krediet Gladheid meldsysteem
Dit krediet kwam er niet door.
>>> lees hier 1-12-09 Geen gladheidmeldsysteem voor Ameland

9. Twinning met Fanø
CDA en ABA hebben geen geld over voor de vriendschap maar de twinning gaat wel door.
>>> lees hier 1-12-09 Ameland en Fanø worden vriendjes 

10. Vaststellen verordening Wet Inburgering
Per 1 januari 2007 is de nieuwe Wet Inburgering in werking getreden. De gemeente moest daarom een nieuwe verordening maken.
Met een hamerslag door de raad.

11. Wijziging bestemmingsplan vernieuwen recreatiewoningen Burgemeester Waldastraat- Commandeurstraat te Nes
Nes krijgt twee hooibergschuren met kamers. De hooiberg is te huur maar er kan niet in worden gekookt. Het totale plan tussen Burgemeester Waldastraat en de Commandeursstraat betreft het vernieuwen van drie bestaande vakantiewoningen en het uitbreiden met vijf recreatiewoningen. Daarnaast zijn er twee kamers gesitueerd op de eerste verdieping van een naar de oude situatie terug te bouwen ‘hooibergschuur’.
De gemeenteraadsleden van Ameland zijn enthousiast en gaan akoord met het plan.

12. Vaststellen (ontwerp-) bestemmingsplan Hollum 2009
Behalve dat er over het plan als geheel moest worden gestemd, moesten de raadsleden ook stemmen over 48 zienswijzen. Dat viel niet mee. In deze monster-stem-ronde versprak een raadslid zich bij zienswijze 65 waardoor de stemmen staakten. Het bestemmingsplan moet daardoor worden verdaagd. Op 14 december doet de raad nog een poging.
>>> lees hier 1-12-09 Bestemmingsplan Hollum nog niet rond

13. Sluiting

>>> lees hier Beknopt Verslag 20 van de Raadscommissievergadering van 23-11-2009.

>>> wilt u alle beknopte raadsverslagen op een rij? Tik dan ‘Raadsverslag’ in bij ZOEKEN, rechts bovenin deze pagina.

>>> de gemeentelijke website vindt u op de Links-pagina onder de G van Gemeente 

© Persbureau Ameland 2009,
op dit artikel rust copyright.

 

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18276

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *