Beknopt Raadsverslag 19

Raadscommissievergadering 16 november 20

BALLUM – Beknopt verslag 19

1. Opening
Voorzitter Gunda Brunotte begroet een volle tribune.

2. Definitief vaststellen van de agenda
Korte agenda, lange vergadering.

3. Hoorzitting zienswijzen bestemmingsplan Hollum
Er zijn 15 mensen die iets in te spreken hebben.

 1. Oene de Vries zou graag aan de westkant van de molen twee bouwlocaties hebben. Hij vindt het overdreven dat huizen het beeld van het dorp negatief beïnvloeden.
 2. Jeroen Lap maakt zich zorgen om de doorkijkjes van straat naar miede, zoals dat naast zijn huis in de Burenlaan nog bestaat. Hij maakt zich ook zorgen om de ontsluitingsplannen van de wielen Lombok en Lenewiel.  Ontsluiten kan niet anders dan schade toebrengen, meent Lap. Hij is deels eigenaar van de Lenewiel.
 3. Tjerk Visser wil weten of zijn bungaow recreatieve bestemming behoudt als hij die gaat verkopen en zelf in zijn huis blijft wonen.
 4. Adriaan Bunicich verbaast zich over de opdeling in vier verschillende bestemmingen van zijn terrein. Hij kijkt ook zorgelijk bij de bedrijfsbestemming van het buurperceel.
 5. Geert de Jong bepleit recreatieve bestemming voor het zomerhuisje dat eens een bijgebouw was maar nu een eigen kadastraal nummer heeft en hoofdgebouw op dat perceel is.
 6. Hilly Bruin pleit voor een recreatieve bestemming voor de vakantiehuisjes die doorgaans al tientallen jaren als zodanig gebruikt zijn.
 7. Marius Gerritsma van de Vereniging van Particuliere Verhuurders Ameland vraagt om gedogen om te zetten in de werkelijke bestemming.
 8. Piet Bijker heeft problemen met het ingetekende bouwvlak van zijn pand.
 9. Trijnie Wijnberg vraagt om de als vakantiehuisjes gebruikte bijgebouwen een recreatieve bestemming te geven en met een schone lei te beginnen.
 10. Gerbrand Bruin wil de bedrijfsbestemming op de schuur aan de Zuiderlaan behouden of toestemming er twee appartmenten in te mogen bouwen.
 11. Gert Jan Verbeek ziet graaag de recreatiehuisjes gelegaliseerd.
 12. Anneke Visser-Ruygh zegt dat het huis aan de Oranjeweg-Bosweg een bedrijfsbestemming hoort te hebben en ze wil graag dat er vakantiewoningen worden opgenomen op het perceel.
 13. Hans van der Meulen wil graag een recreatieve bestemming op zijn bijgebouwen aan de Westerlaan.
 14. Douwe Bakker ziet graag de problemen met het parkeren rondom zijn supermarkt opgelost.

4. Behandeling bestemmingsplan Hollum
Het bestemmingsplan Hollum 2009 geeft een volledige en actuele juridische planologische regeling
voor het dorp Hollum. Het gaat om de bebouwde kom van het dorp. Het plan is een actualisatie van vier bestemmingsplannen. “Bestemmingsplan Hollum Kom, Bestemmingsplan Hollum Kern, Bestemmingsplan Hollum- Uitbreiding 1997 en bestemmingsplan Oranjeweg en omgeving. De geldende bestemmingsplannen behoeven actualisatie op grond van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.
Het onderwerp komt als discussiestuk terug in de raadsvergadering van 30 november 2009.

>>> lees hier 17-11-09 Verhuur bijgebouwen toestaan

5. Sluiting

>>> lees hier Beknopt Verslag 18 van de Raadsvergadering van 9-11-2009

>>> wilt u alle beknopte raadsverslagen op een rij? Tik dan ‘Raadsverslag’ in bij ZOEKEN, rechts bovenin deze pagina.

>>> de gemeentelijke website vindt u op de Links-pagina onder de G van Gemeente

© Persbureau Ameland 2009, op dit artikel rust copyright.

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18260

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *