Beknopt Raadsverslag 18

Raadsvergadering 9 november 2009

BALLUM – Beknopt verslag 18

1. Opening en mededelingen
Burgemeester Albert de Hoop opent en heeft geen mededelingen.

2. Definitief vaststellen van de agenda
Er zijn twee amendementen ingediend, (door A’82 en PvdA) die bij punt 3 aan de orde komen.

3. Vastellen Programmabegroting 2010-2013
Het amendement van PvdA (bezuiniging binnen het gemeentelijk apparaat van 5000 euri, leges verhoging met 3 in plaats van 5%, OZB verhoging met 2 in plaats van  5%, toeristen- en forenzenbelasting in 2011 verhogen met 10% in plaats van 5%) haalt het niet. Met twee voorstemmen en de rest tegen wordt het afgeschoten.
Het tweede amendement, dat van A’82, wordt met 7 voor- en 4 tegenstemmen aangenomen. CDA en ABA stemmen tegen. Het amendement wil 5000 euro bezuinigen op de notuuleerservice. A’82 wil een Beknopt raadsverslag.

>>> lees hier meer over de wens van een beknopt raadsverslag

>>> lees hier Ameland doet het zuinigjes aan

4. Vaststellen vergaderschema 2010
Het vergaderschema komt met aanvulling door de stemming. Op 18 oktober 2010 is er een extra raadscommissievergadering waar een boom wordt opgezet over de begroting.

5. Sluiting

>>> lees hier Beknopt Verslag 17 van de Raadscommissievergadering van 2-11-2009

>>> wilt u alle beknopte raadsverslagen op een rij? Tik dan ‘Raadsverslag’ in bij ZOEKEN, rechts bovenin deze pagina.

>>> de gemeentelijke website vindt u op de Links-pagina onder de G van Gemeente

© Persbureau Ameland 2009,
op dit artikel rust copyright.

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18280

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *