Beknopt Raadsverslag 15

Raadscommissievergadering 7 september 2009

BALLUM – Beknopt verslag 15

1. Opening en mededelingen
Voorzitter van de vergadering is Dirk Brouwer. Wethouder Nico Oud heeft de boot gemist. Hij zit later aan.
Op de tafels staan gebakjes. Burgemeester Albert de Hoop was dit weekend jarig. Hij trakteert.

2. Mededelingen vanuit het college
Het college heeft niets mede te delen.

3. De agenda wordt vastgesteld
Punt 6a is toegevoegd aan de agenda.

4. Inspreekmogelijkheid voor het publiek
Er zijn insprekers. Zij doen hun zegje bij het betreffende agendapunt: Sjon de Haan spreekt bij 7, Marijn Oud bij punt 8 en Anne de Jong spreekt in bij punt 8.

5. Vragenhalfuurtje van de commissie aan het college van B&W
Vraag van Piet IJnsen (Algemeen Belang Ameland):
Op de website van de gemeente staan stukken met naam en toenaam. Zijn de gegevens beveiligd?
Antwoord van portefeuillehouder Persoonsgegevens Albert de Hoop: De website van de gemeente heeft een openbaar en een gesloten gedeelte. De gegevens worden gepubliceerd overeenkomstig de Wet Openbaarheid Bestuur.

Vraag Piet IJnsen: Zijn lopende procedures in het kader van handhaving nota ‘Hokkeboel’ ook stopgezet zoals wethouder Nico Oud had toegezegd?
Antwoord wethouder Nico Oud: De lopende procedures worden doorgezet.

Vraag Jan Verbiest (VVD): In de Leeuwarder Courant staat een stuk over het instellen van grote natuurreservaten in de Noordzee onder de titel “Hekken in de Noordzee”. Was dit bij het college bekend?
Antwoord Albert de Hoop: Dit is weer reageren op een krantenbericht, zegt De Hoop. Hij kan zo snel geen antwoord geven. “Bij ons is dit op dit moment niet bekend.”

Vraag Jan Verbiest: Is het aanscherpen van beleidsregels uitsluitend een bevoegdheid van het college?
Antwoord Albert de Hoop: Een aantal bevoegdheden ligt bij het college, andere bij de raad.

Vraag Jan Verbiest: Hoeveel rechtszaken zijn er afgelopen drie jaar gevoerd? Hoe vaak kreeg de gemeente gelijk? Hoe hoog is de schade? Dekt de verzekering de schade?
Antwoord wethouder Will Bakema: In drie jaar tijd liepen er 15 zaken. Gemiddeld 5 beroepszaken per jaar. Bakema kan niet vertellen hoeveel van de 15 werden gewonnen door de gemeente. De afgelopen jaren waren de kosten voor de gemeente. “We zijn niet veel kwijt aan beroepszaken.” In de zaak tussen gemeente en Barend Nagtegaal werd er 1.000.000 euro planschade gevraagd, dat werd later 60.000 euro en deze zaak is weer in behandeling.

Vraag Jan Verbiest: Is de zaak Barend Nagtegaal al afgerond?
Antwoord Wethouder Will Bakema: De gemeente heeft besloten door te procederen. Het schikkingsvoorstel werd niet aanvaard.
>>>lees hier meer over Nagtegaal en de gemeente 29-12-08 

Vraag Jan Verbiest: Er bereiken ons klachten over het onderhoud van het voormalige gemeentehuis/ VVV kantoor in Nes. Is het college bereid een bouwkundig expert naar het pand te laten kijken?
Antwoord Will Bakema: De gebruiker van het oude gemeentehuis/ VVV kantoor heeft een vordering neergelegd bij de advocaat. Het is niet gepast om daar in een openbare vergadering verslag van te doen.

Vraag Jan Verbiest: Er bereiken ons klachten over de vindbaarheid van het openbaar toilet in Nes. Kan het college de verwijzing er naar ook aanpassen?
Antwoord Albert de Hoop: Portefeuillehouder toiletzaken geeft het door aan de afdeling. Die gaat kijken of er meer borden moeten komen.

Vraag Jan Verbiest: Kan het college iets zeggen over de voortgang van het Wellness Centre? Het is wel erg stil op de lijn.
Antwoord van Will Bakema: De eigenaar van Aqua Plaza had toevallig die maandagmiddag met de wethouder gebeld om te zeggen dat hij de gemaakte op- en aanmerkingen en suggesties van de raadsfracties op de eerder dit jaar gepresenteerde plannen serieus heeft genomen en heeft verwerkt in een nieuw conceptplan. Dit plan wordt opnieuw aan het college en de raad gepresenteerd, waarschijnlijk in oktober. Het college wacht dat eerst af.

Vraag Jan Verbiest: Luit Akkerman uit Nes had op 15 juni een gesprek met wethouder Nico Oud over zijn niet gedoogde recreatieverblijf. Er zou hem een aanbod zijn gedaan en Akkerman zou binnen een maand een brief krijgen. We zijn nu 7 september en hij heeft nog geen brief. Hoe zit dit?
Antwoord Albert de Hoop: Het met De Hoop van het hart dat Verbiest van de VVD vragen stelt over personen. De Hoop vraagt zich hardop af of persoonlijke zaken moeten worden behandeld in de raadscommissie. “Is het wel zo wijs om het hier zo aan de kaak te stellen?”
Verbiest noemt in tweede termijn dat de zaak uitgebreid in een raadsvergadering aan de orde is geweest en dat daar de naam Akkerman is genoemd.
De kwestie wordt niet verder behandeld en de fractievoorzitters zullen er in het presidium meer over horen.

Vraag Tineke Hemminga (PvdA): De kruising Jan Roepespad/ Oranjeweg kent geen berm tussen rijbaan en fietspad. Kan dit ook veiliger gemaakt worden?
Antwoord Will Bakema: Het is de wethouder niet bekend dat het om een onveilige situatie gaat. Hij gaat het poolshoogte nemen.

Vraag Rudolf Teuben (Ameland’82): De Reegeul bij de oude steiger mist takken. Kan het college ook contact opnemen met RWS om de betonning te herstellen?
Antwoord Albert de Hoop: Varen op het wad vraagt deskundigheid en nautische middelen, bijvoorbeeld een dieptemeter. Vaargasten moeten niet alleen navigeren op takken, meent de burgemeester. Het is het college niet bekend dat er betonning ontbreekt. Het college gaat contact opnemen met de vaargeul beheerder Rijkswaterstaat.

6. Vaststellen notulen raadscommissie 10 augustus 2009 
Op wat dee’s en tee’s van Kiewied en Kiewiet na zijn er geen noemenswaardige veranderingen te melden. De notulen worden goedgekeurd.

6a. Aanleg parkeerterrein gebouw drie residentie Noordsee
De gemeente trekt 43.475 euro uit voor een parkeerterrein bij gebouw 3 van Residentie Nordsee.
>>>lees hier meer over parkeren bij Noordsee

7. Gemeentelijk verkeer- en Vervoerplan
Het college biedt het Gemeentelijk verkeer- en vervoerplan 2009-2015 aan. Verkeer- en vervoerambtenaar Sjon de Haan leidt het plan in.
het plan gaat  als discussiestuk door naar de raadsagenda van 26 oktober.
>>> lees hier meer over verkeer en vervoer op Ameland en over de spoorverbinding van Leeuwarden met de pier

8. Landbouwbeleid
>>>lees hier meer over de valse start van het landbouwbeleid

9. Aanvraag/ verordening Langdurigheidstoeslag
Amelanders die moeten rondkomen van een bijstandsuitkering kunnen aanspraak maken op een Landurigheidstoeslag. De gedachte achter de toeslag is dat mensen die langdurig een inkomen op het sociaal minimum hebben, geen financiële ruimte hebben om te reserveren voor onverwachte uitgaven.
Het onderwerp komt in de raadsvergadering van 26 oktober als discussiestuk aan de orde.

10. Onderzoeksrapporten Rekenkamercommissie Gemeente Ameland inzake onderzoeken Subsidie Stichting Vliegfeest Ameland en Stichting Ameland Promotie
De Rekenkamercommissie onderzocht de gang van zaken rond Stichting Ameland Promotie en Stichting Vliegfeest Ameland. Over beide rapporten wordt in de raadsvergadering van 26 oktober nog eens gediscussieerd.

>>>lees hier over het Vliegfeest

>>>lees hier over Stichting Ameland Promotie

11. Sluiting

Burgemeester Albert de Hoop neemt de voorzittershamer over van Brouwer en zit een late raadsvergadering voor met een korte agenda.

1. Opening
De burgemeester opent.

2. Agenda
Punten 3 en 4 van de agenda betreffen het parkeerterrein bij Noordsee (3) en een motie handhaving in het kader van de nota ‘Hokkeboel’ (4)

3. Aanleg parkeerterrein gebouw drie residentie Noordsee
Het als punt 6a van de commissievergadering geagendeerde onderwerp over het parkeerterrein bij residentie Noordsee wordt meteen in deze agenda afgehamerd. De CDA fractie stemt tegen. Algemeen Belang Ameland stemt voor. “Met tegenzin,” aldus Piet IJnsen. ABA vindt het parkeerterrein een te royaal gebaar richting bewoners van residentie Noordsee.
>>>lees hier meer over parekeren bij Noordsee

4. Motie handhaving in het kader van de nota ‘Hokkeboel’ van ABA
>>> lees hier 4-11-09 Hokkeboel in buitengebied

5. Sluiting
Na middernacht sluit de voorzitter de raadsvergadering.

>>> lees hier Beknopt Verslag 14 van de Raadsvergadering van 31-8-2009.

>>> wilt u alle beknopte raadsverslagen op een rij? Tik dan ‘Raadsverslag’ in bij ZOEKEN, rechts bovenin deze pagina.

>>> de gemeentelijke website vindt u op de Links-pagina onder de G van gemeente

© Persbureau Ameland 2009, op dit artikel rust copyright.

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18279

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *