RSS
Zoeken

Beknopt Raadsverslag 13

Geplaatst op: 11 augustus 2009 - Categorie: Gemeente & Politiek

Gemeente Ameland

Raadscommissievergadering 10 augustus 2009 

BALLUM – Beknopt raadsverslag 13

1. Opening en mededelingen
Voorzitter van de vergadering is Dirk Brouwer.

2. Mededelingen vanuit het college

3. De agenda wordt onveranderd vastgesteld

4. Inspreekmogelijkheid voor het publiek
Er is een insprekers die de microfoon pakt bij agendapunt 9 .

5. Vragenhalfuurtje van de commissie aan het college van B&W 
Vraag van raadslid Jan Wijnberg (Algemeen Belang Ameland): Het centrum van Hollum zou voor de zomer verfraaid worden. Er is niets gebeurd. Waarom niet?
Antwoord van wethouder Nico Oud: “U heeft een punt.”
>>>lees hier meer over wachtend Hollum

Vraag Piet IJnsen (ABA): Er is een inschrijving voor het vuilverwerkingsbedrijf Omrin geweest. De aandeelhouders, de Friese gemeenten, blijken meer te betalen voor de afvalverwerking dan de nieuwe klanten die geworven worden. Is de gemeente daar mee akkoord gegaan?
Antwoord wethouder Nico Oud: Na een zeer moeilijke vergadering zijn de aandeelhouders daarmee akkoord gegaan.

Vraag van Rudolf Teuben (Ameland’82): Op het badstrand van Nes staat een kunstenaar te schilderen en hij is er gehuisvest. Een dergelijke opzet hoort niet op het drukste badstrand en daar zeker niet in het hoogseizoen thuis. Bovendien hebben we daar de Kunstmaand voor. Zou het college een volgende keer geen vergunning meer willen verlenen?
Antwoord van burgemeester Albert de Hoop: Deze kunstenaar heeft vaker een kunstproject op het strand gedaan. Hij heeft drukte nodig omdat hij wil laten zien wat hij doet. In 2006 was hij er ook en toen heeft het geen problemen opgeleverd, integendeel. Mensen vonden het leuk. Er zijn geen klachten binnen gekomen. Ook nu niet. Het kan daar prima. Elke aanvraag voor een soortgelijk project wordt op z'n merites beoordeeld.
>>> lees hier meer over The Colors of Music van Dirk Hakze

Vraag Tonnie Overdiep (PvdA): Wat is ‘ondergeschikte horeca?’
Antwoord wethouder Wil Bakema: Ondergeschikte horeca is elke horeca-activiteit die ondergeschikt is aan de hoofdfunctie van de bestemming. Het bestemmingsplan in leidend.

Vraag Tonnie Overdiep:
Eilanders betalen het volle pond voor een parkeerplek op de binnendijkse parkeerplaats bij Holwerd. Kunnen de Amelanders ook parkeerkorting krijgen?
Antwoord Albert de Hoop: Dit is een kwestie van Wagenborg Parkeerterreinen BV.
>>>lees hier meer over Wagenborgs plannen voor het parkeren in Holwerd

Vraag Tonnie Overdiep: In de Gemeente Info van 22 juli staat een melding van een buitenplanse ontheffing voor het mogen bouwen van opslagruimte op het Noordzeestrand bij paal 11.500 bij het Westerpad. Moeten we daar niet eens beleid op maken?
Antwoord Albert de Hoop: Voorheen stond daar een zeecontainer. Het betreft nu een nieuwe aanvraag door A. Kiewiet. We moeten er zeker beleid op maken want anders krijgen we straks een duinenrij vol zeecontainers.
>>> lees hier meer over watersport en zeecontainers

Vraag Tineke Hemminga: Of het college bij de evaluatie van het autoluwe Nes ook de fietsenstallingsproblematiek bekijkt. Dit geldt ook voor Hollum.
Antwoord wethouder Will Bakema: We gaan kijken naar een adequate voorziening.

Vraag Tineke Hemminga (PvdA): Gaat de gemeente ook handelend optreden bij de toenemende overlast van paardenpoep, wil Hemminga weten.
Antwoord van burgemeester Albert de Hoop: Het college kan een voorstel maken dat ervoor moet zorgen dat straten en stranden paardenpoepvrij worden, maar "dan moeten we ook willen handhaven."
>>>lees hier meer over de poepende paarden en bekijk de filmpjes over de poepzak

Vraag Tineke Hemminga: We krijgen melding dat brieven niet volgens de regels worden behandeld. We willen toch klantgericht werken?
Antwoord Albert de Hoop: Brieven die op het gemeentehuis binnenkomen krijgen meestal wel een ontvangstbevestiging. De burgemeester wil graag melding van diegenen die dat niet hebben ontvangen. De Hoop gaat het regelen dat er standaard een ontvangstbevestiging wordt verstuurd.

6. Vaststellen notulen raadscommissie 8 juni 2009
Op wat kleinigheden na worden de notulen onveranderd vastgesteld. 

7. Vaststellen notulen raadscommissie 6 juli 2009
Op wat kleinigheden na worden de notulen onveranderd vastgesteld.

8. Voorstel tot vaststellen van de definitieve versie “Ruimte voor diversiteit”
Het onderwerp komt als discussiestuk in de raadsvergadering terug.

9. Voorstel tot vaststellen van de definitieve “Detailhandelsstructuurvisie”
Gretha de Boer van Dorpsbelang Ballum houdt een gloedvol betoog om toch vooral de detailhandel in Ballum niet "op slot" te zetten.
Het onderwerp komt als discussiestuk terug op de raadsagenda.
>>> lees hier meer over de ongerustheid van Ballum

10. Voorstel tot beschikking bezwaarschrift EMA bv (weigering bouw vier appartementenboerdrijen, RB 1 december 2008)
Over het onderwerp wordt in de eerstvolgende raadsvergadering gediscussieerd.
>>>lees hier over de weigering van de bouwverguning voor nog meer weidevilla's

11. Voorstel tot vaststelling “Verordening tegemoetkoming planschade 2009”
In de nieuwe Verordening tegemoetkoming planschade zitten enkele verandering. Een van de wijzigingen is de leges als startgeld voor de procedure. Wie aanspraak wil maken op  een planschadevergoeding moet eerst € 300,-- aan de gemeente betalen. De leges werpt daarmee een drempel op zodat alleen zij die vrij zeker zijn dat ze in aanmerking komen voor planschade vergoeding, een procedure starten.
Het onderwerp komt als discussiestuk terug in de raadsvergadering.

12. Voorstel voor het verlenen van een krediet voor aanpassing van de tankplaats van gemeente Ameland.
Dit voorstel komt als hamerstuk op de raadsagenda.
>>>lees hier over Dieseltank voor Duurzaam Ameland

13. Voorstel tot vaststelling van het Gemeentelijk Rioleringsplan 2008 – 2017 (GRUP 2008 – 2017)
Alle woningen op Ameland zijn aangesloten op de riolering en het buizensysteem kan nog jaren mee.
Dit voorstel komt als hamerstuk op de raadsagenda.

14. Voorstelling tot vaststelling van de Kadernota 2010 – 2013
De gemeente wordt de komende jaren 7% gekort door het Rijk. Ameland biedt daarom een beleidsarme begroting aan. De toeristenbelasting gaat niet omhoog; dat was immers beloofd. Dure plannen zoals verbouw en nieuwbouw van de BWS en kosten vanwege door het Rijk opgelegde automatisering staan wel op de begroting. Portefeuillehouder financiën Albert de Hoop voorziet dat 2010 een moeilijker jaar wordt voor Ameland dan 2009 was. “De gemeente maakt een pas op de plaats.” Verhuurders en ondernemers zouden dat ook moeten doen, adviseert hij over het prijzenbeleid.
Het onderwerp komt als discussiestuk terug in de raadsvergadering.
>>> lees hier over Ameland en het FC Groningen shirtje

15. Oostergo beleidsplan 2010 – 2014 en de ontwerpbegroting 2010
Dit voorstel komt als hamerstuk op de raadsagenda.

16. Sluiting

>>> lees hier Beknopt Verslag 11 en 12 van de Raadscommissievergadering en de Raadsvergadering van 6-7-2009.

>>>wilt u alle beknopte raadsverslagen op een rij? Tik dan 'Raadsverslag' in bij ZOEKEN, rechts bovenin deze pagina.

>>> de gemeentelijke website vindt u op de
Links-pagina onder de G van gemeente

© Persbureau Ameland 2009, op dit artikel rust copyright.

Naar nieuwsoverzicht
Ads door PA
Gesponsorde links:
Hier adverteren?