Beknopt Raadsverslag 10

Raadsvergadering 29-6-2009

BALLUM – Beknopt verslag 10

1. Opening en mededelingen

Voorzitter van de vergadering is Albert de Hoop. 2. Definitief vaststellen van de agenda

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3. Ingekomen stukken voor de raad tot 17 juni 2009

Punt 5: Onderzoek Gastvrijheid: Tonnie Overdiep (PvdA): Het onderzoek zou een vervolg moeten krijgen, bijvoorbeeld in de vorm van cursussen.

Punt 6: Brief VpvA over boorplannen van de NAM: Tineke Hemminga (PvdA): Er spreekt verontrusting uit de brief. Het college moet dat goed aanhoren en de brief beantwoorden.

Albert de Hoop: We nemen dit serieus. De VpvA krijgt een antwoord per brief en de raad wordt op de hoogte gehouden.

Punt 14: Jesse Wiegersma schreef een brief dat hij graag wil dat de Koningin nog een keer een bezoek brengt aan het eiland. Albert de Hoop meent dat Jesse een uitstekenede voorzet heeft gegeven. De gemeente gaat eerst op een rij zetten wat dit inhoudt. De raad krijgt daarover de informatie en Jesse wordt uitgenodigd om op de publieke tribune de vergadering daarover mee te maken.

Punty 19: Politie Fryslân: Piet IJnsen (ABA): Hebben de financiële problemen bij de politie ook consequenties voor politie Ameland?

Albert de Hoop: De 31 Friese gemeenten hebben een onderzoek laten doen. Het Rapport Deetman valt woensdag bij de raadsleden op de mat.

4. Beschikbaar stellen van een krediet voor het vervangen van duikers aan de Jelmeraweg

In 2008 heeft het Wetterskip aangegeven dat er drie duikers onder de Jelmeraweg vervangen moeten worden. Toen is afgesproken dit samen te laten lopen met de reconstructiewerkzaamheden aan de Ridderweg. Omdat de staat van de duikers slecht is, moeten deze dit jaar nog vervangen worden. Het kost € 16.500.

De raad gaat akkoord.

5. Beschikbaar stellen van een krediet voor uitvoering van het "Realisatieplan e-overheidsvoorzieningen"

>>>lees hier meer over de elektronische gemeente

6. Aanvraag voorziening in de huisvesting Burgemeester Walda Scholengemeenschap en het beschikbaar stellen van een krediet hiervoor

>>>lees hier over het besluit rond de nieuwbouw van de BWS

7. Vaststellen verslag Sociale Zaken 2008

Op Ameland zijn geen grote sociale p[roblemen, constateert raadslid Tonnie Overdiep. De PvdA geeft een compliment over het geveoerde minimabeleid.

De raad gaat akkoord met het verlsag.

8. Vaststellen bestemmingsplan (op aanvraag) ten behoeve van een woning met garage aan de Duinlandsweg te Buren

Familie Ytsma heeft de primeur mety de nieuwe procedure die de oude artikel 19 procedure vervangt. De nieuwe regeling zou simpeler moeten zijn, maar geeft bergen papier. Dat moet toch wat zuiniger kunnen, menen enkele raadsleden.

De raad gaat akkoord met het voorstel.

9. Vaststellen 1e begrotingswijziging 2009

De algemene uitkering valt dit jaar voor de gemeente mee. In 2011 wordt Ameland gekort, verwacht burgemeester De Hoop.

Jan Verbiest (VVD) wil nog gezegd hebben dat hij zich zorgen maakt om de baggerkosten rond de veerdam.

De raad gaat akkoord met de begrotingswijziging.

10. Vastststellen richtlijnen MER Dijkverbetering Waddenzeedijk

Met hamerslag aangenomen.


De raad is akkoord met dit voorstel.

11. Sluiting

>>> lees hier Beknopt Verslag 9 van de Raadscommissievergadering van 8 juni 2009.

>>> wilt u alle beknopte raadsverslagen op een rij? Tik dan 'Raadsverslag' in bij Zoeken, rechts bovenin deze pagina.

 

 

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18279

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *