Bekendmaking Adviescommissie Watersysteembeheer Ameland

BALLUM – Op 30 mei 2024 vindt om 10:30 uur een openbare vergadering plaats, op het Waterschapskantoor, Reeweg 10, 9162 ED Ballum, van de Adviescommissie Watersysteembeheer Ameland.

Agenda:

 1. Opening en mededelingen
 2. Vaststellen agenda
 3. Verslag vorige vergadering: 27 november 2023
 4. Bestuurlijke mededelingen
  1. Reactie vanuit Wetterskip Fryslân op zand suppletieprogramma 2024-2027
  1. Stand van zaken overdracht zandige kust Ameland
 5. Mededelingen van de beheerder
 6. Vanuit de gemeente Ameland
  1. Bespreken memo wateroverlast en knelpunten regenval
 7. Wat verder ter tafel komt/Rondvraag
 8. Sluiting

Voor aanmelding voor de vergadering, informatie of het opvragen van stukken kan je contact opnemen met mw. R. Wind via tel. 058-292 2222.

Persbureau Ameland
Persbureau Ameland

Persbureau Ameland brengt alle actualiteiten om en rondom Ameland. Daarnaast verschijnen er verschillende reportages over de vele bewoners die het eiland rijk is. Zelf een goede tip? Mail deze naar info@persbureau-ameland.nl.

Artikelen: 716

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *