Bekendmaking Adviescommissie Watersysteembeheer Ameland

BALLUM – Op 13 oktober 2022 vindt om 10:30 uur een openbare vergadering plaats, op het Waterschapskantoor, Reeweg 10, 9162 ED Ballum, van de Adviescommissie Watersysteembeheer Ameland.

Agenda:

 1. Opening en mededelingen
 2. Vaststellen agenda
 3. Verslag vorige vergadering: 14 april 2022
 4. Bestuurlijke mededelingen
 5. Terugkoppeling deelname Staatsbosbeheer in adviescommissie
 6. Mededelingen van beheer
  1. Stand van zaken beheer 
 7. Mededelingen van beleid en planvorming
  1. Zandverstuiving zeedijk  
 8. Klimaatdialoog
  1. Terugkoppeling gezamenlijke adviescommissie van 29 september
  2. Klimaat-/waterplan
  3. Toelichting grondwateranalyse
 9. Wat verder ter tafel komt
 10. Rondvraag
 11. Sluiting

Voor aanmelding voor de vergadering, informatie of het opvragen van stukken kunt u contact opnemen met dhr. H. Hijlkema via tel. 058-292 2222.

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18260

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *