Beheer Waddengebied

LEEUWARDEN – Het Regionaal College Waddengebied (RCW) heeft een Beheer- en Ontwikkelings-plan opgesteld getiteld ”Léven in de Wadden”. GS leggen het plan nu ter instemming voor aan PS. Het plan omvat de gezamenlijke visie van de in het RCW vertegen-woordigde overheden op de bescherming en ontwikkeling van het Waddengebied tot 2030. Het is ontwikkeld op basis van de inbreng van alle waddenoverheden, terrein-beheerders en maatschappelijke organisaties en wordt nu aan Provinciale Staten, gemeenteraden, waterschapsbesturen en departementen voorgelegd.
Bron: Provincie Fryslân

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18280

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *