Beheer- en Ontwikkelingsplan

BALLUM – Het Regionaal College Waddengebied (RCW), waarin Rijk, provincies en waddengemeenten zijn vertegenwoordigd, bereidt een Beheer- en Ontwikkelingsplan Waddengebied (B&O-plan) voor. Het B&O-plan bestaat uit drie delen.
A. De uitwerking van de beleidsopgaven en de weg waarlangs deze bereikt moeten worden;
B. Bundeling van beheerplannen op basis van onder andere Natura 2000, de Kaderrichtlijn Water en het Convenant vaarrecreatie;
C. Maatregelenplan met concrete projecten voor het stimuleren van ecologie en sociaaleconomische ontwikkeling.
Deel A is gereed en aan de betrokken overheden voorgelegd voor instemming.
Dit deel van het plan presenteert geen nieuw beleid of nieuwe regels. Het plan brengt vanuit het bestaande beleid de kansen en mogelijkheden voor natuur en menselijk gebruik in beeld. Het RCW ziet graag dat alle betrokken overheden het plan ondertekenen. De jaarlijkse Waddentoogdag op 30 mei is daarvoor in beeld. Het Eilander College bereidt een inhoudelijke reactie op het plan voor en zal deze via de Eilander Raad, die daarover op 12 maart besluit, aan het Regionaal College Waddengebied zenden.

Jan Wijnberg (ABA) uit zijn scepsis over ‘weer een rapport.’ “Een dik rapport,” zo stelt Wijnberg, “dat de suggestie geeft veel kansen voor eilanders te bieden. Ik hou mijn hart vast.” Wethouder Will Bakema probeert het raadslid gerust te stellen met de opmerking: “We zijn er zelf bij.” Gezonde scepsis is altijd van belang, meent de wethouder. In het rapport staat wat we al wisten. “Bestaand beleid is herschreven,” meent ook burgemeester Albert de Hoop. Wat hem betreft krijgt de Eilander raad mandaat om rapporten als dit af te kunnen handelen. De vier Friese eilanden moeten daarbij gezamenlijk optrekken en de eventueel in te zetten menskracht samen inzetten.

>>>lees hier meer over de raadscommissievergadering van 2 maart 2009

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18279

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *