Begroting 2009: provincie werkt hard aan projecten

LEEUWARDEN – In de Begroting 2009 van de provincie Fryslân gaat alle aandacht uit naar de uitvoering van projecten. Het College van Gedeputeerde Staten ligt op stoom om alle ambities uit het Koalysje-akkoart te realiseren. ‘We zijn keihard aan het werk,’ zegt gedeputeerde Sjoerd Galema van Financiën. ‘Overal in de provincie kunnen inwoners zien dat we voor hen bezig zijn’.

De vele werkzaamheden brengen met zich mee dat het College toestemming vraagt aan Provinciale Staten om gebruik te maken van de Falcon-middelen. Dat is de constructie waarmee de provincie haar Nuon-aandelen kan belenen. Eerdere jaren was dat nog niet nodig, vooral doordat de provincie nog beschikte over voldoende reserves. Het College wil komend jaar € 10 miljoen uit Falcon halen om de ambitieuze begroting te realiseren.

Tot de projecten die de provincie Fryslân uitvoert in 2009 behoort de Centrale As, de aanleg van de weg tussen Dokkum en Drachten die gepaard gaat met tal van andere projecten om de bereikbaarheid, leefbaarheid en economie voor de inwoners van deze gehele regio te verbeteren. Het College verhoogt de opcenten op de motorrijtuigenbelasting niet.

De extra impuls die het College geeft aan de uitvoering van alle ambities en koersaccenten leidt in 2009 tot een extra investering van € 58 miljoen. Dit bedrag komt in zijn geheel ten goede aan de Friese samenleving, onder het motto van het Coalitie-akkoord: ‘mei-inoar foar duorsumheid’.

Een voorbeeld hiervan is de nota Boppeslach, waarin de onderwijskwaliteit, integraal taalbeleid en de vorming van brede scholen verder worden gestimuleerd. Ook het project ‘Moai Fryslân’, om in Zuidoost-Fryslân de verrommeling van de landschappelijke kwaliteit tegen te gaan, valt hier onder.

Van de ruim 58 miljoen gaat € 14 miljoen naar het thema minsken, € 14 naar het thema omjouwing (inclusief verkeer en vervoer). Voor het thema wurk wordt € 27 miljoen uitgetrokken. Verder wordt € 4 miljoen vrijgemaakt voor het thema de wize wêrop, geld dat nodig is voor het proces om grote projecten ten uitvoer te brengen.

Provinciale Staten behandelt de Begroting 2009 op 5 november a.s.

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18279

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *