Beëdiging De Hoop in beslotenheid

BALLUM – De herbenoeming van Albert de Hoop als burgemeester van Ameland voor de komende zes jaar is een feit. De brief van de Commissaris van de Koningin (CvK) John Jorritsma is binnen en De Hoop wordt op dinsdag 31 juli op het Provinciehuis in Leeuwarden beëdigd.

Door een administratieve onvolkomenheid van de kant van de provincie is de herbenoeming wat later dan 1 juli, verklaart Cindy van Lubek, plaatsvervangend communicatiemedewerker van gemeente Ameland. Op die datum verliep de eerste termijn van De Hoop en die datum zou dus een logische datum van herbenoeming zijn geweest. Navraag op het Provinciehuis leert dat de brief daar wat te lang is blijven liggen. In het Koninklijk Besluit wordt de datum van 1 juli genoemd.

De Hoop is in die tussenliggende weken "volledig bevoegd" burgemeester, laat kabinetschef Hein Tromp weten.

De beëdiging vindt niet zoals gebruikelijk plaats in een openbare raadsvergadering, maar in beslotenheid op de kamer van Jorritsma. Aanwezig zijn behalve Albert de Hoop en Ingrid Magré, de CvK en kabinetschef Tromp.

Het komt heel af en toe voor dat de beëdiging later is dan de datum van indiensttreding, vertelt Tromp. In dit geval is dat vanwege de vakantie van De Hoop en het reces van de raadsleden, verklaart hij.

>>> lees hier over burgemeester Albert de Hoop

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18260

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *