Ballum ongerust over school

BALLUM – De Ballumers zijn ongerust dat het dorp zijn school verliest. Een beetje dorp heeft een kroeg, kerk, kermis en een school. Ballum heeft dat allemaal en dat geven de Ballumers niet zomaar op.

Toen vorig jaar gesproken werd over een fusie tussen de openbare en christelijke basisschool (CBS) van Hollum, was dat meer met het oog op de toekomst. Al jaren gaan de gedachten van schoolbestuurders uit naar samenwerking en wellicht samengaan, maar voordat het zover is zal er heel wat water door de Waddenzee zijn gestroomd. De verzuiling is van generaties her en die laten ouders en schoolbestuurders niet zomaar los. Om te polsen hoe de Hollumers over het samengaan der scholen denken werden een draagvlakonderzoek en enkele informatiebijeenkomsten op de agenda gezet. Onderzocht gaat worden of samenvoegen van de drie basisscholen op West Ameland beter is voor het onderwijs en of het nodig is.

Er werd niet alleen gesproken over een mogelijke samenvoeging van De Schakel en de Koningin Wilhelminaschool, maar ook de Ballumer basisschool ’t Ienster werd erbij betrokken. ’t Ienster en De Schakel vallen samen onder het openbaar primair onderwijs (OPO) van Ameland.

Die avonden en dat onderzoek zouden afgelopen voorjaar hebben plaatsgevonden, ware het niet dat corona roet in het eten gooide.

Ballumer ouders, de medezeggenschapsraad van de school en Dorpsbelang Ballum zijn ongerust. Politieke partijen werden aangeschreven om de zorgen kenbaar te maken en maandagavond 31 augustus zaten er Ballumers in de hal van het gemeentehuis om de reacties van het college op de vragen van de raadsfracties te horen. Maar liefst drie fracties hadden er een vraag over op papier gezet.

Het initiatief voor het draagvlakonderzoek dateert van 2019, zegt burgemeester Leo Pieter Stoel. De portefeuillehouder herinnert de raadsleden eraan dat zij in november 2019 zijn geïnformeerd over het voornemen en dat in januari 2020 budget beschikbaar is gesteld voor het onderzoek. De medezeggenschapsraad was in oktober 2019 al bijgepraat. “De uitkomst kan nog alle kanten op,” zegt Stoel over het op handen zijnde onderzoek. Een stuurgroep controleert of het proces goed verloopt. In die stuurgroep zitten directeur en een bestuurslid van OPO en CBS, een beleidsmedewerker van de gemeente en een projectleider van Cedin, de onderwijsbegeleidingsdienst. De informatieavonden worden later weer op de agenda gezet.

Ballum is alert en volgt de zaak. Ze koesteren hun kroeg, kerk en kermis; de school is vooral geholpen met meer kinderen.

⇒ kijk op Onderzoekameland.nl

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18280

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *