Baggerwerkzaamheden Waddenzee

LEEUWARDEN – Schippers hoeven straks niet meer te wachten op hoogwater om door vaargeul Boontjes op de Waddenzee te varen. Staatssecretaris Atsma (Infrastructuur en Milieu) heeft vandaag het startsein gegeven voor de verdieping van de vaarweg tussen Harlingen en Kornwerderzand. Atsma: "We trekken 5 miljoen euro uit om de drempel in de vaargeul te verwijderen. Ook blijft Rijkswaterstaat de komende vijf jaar baggeren om de verdieping in stand te houden. Zo verbetert de doorstroming voor de scheepvaart tussen Amsterdam en Harlingen. Dit is goed nieuws voor de containervaart naar Harlingen en voor de pleziervaart op de Waddenzee." De baggerwerkzaamheden zijn eind 2012 gereed.

In het Zuidelijk deel van vaarweg Boontjes ligt een ondiepe drempel op de bodem. Over een lengte van ongeveer twee kilometer is de vaarweg daar 2,80 meter onder NAP. De komende maanden wordt de vaargeul gebaggerd om deze drempel te verwijderen. Na het baggeren is vaargeul Boontjes grotendeels 3,80 meter onder NAP diep en 100 meter Boeren op Ameland(bodem)breed. Door de verdieping van de vaargeul zal het getijdenvenster – de periode dat een schip door de Boontjes kan varen – ruimer worden. "Dat scheelt veel tijd voor de beroeps- én pleziervaart, in 2020 bespaart de sector door de tijdwinst maar liefst 1,1 tot 1,6 miljoen euro," aldus staatssecretaris Atsma.

In het Noordelijk deel is de vaargeul over een lengte van 240 meter minder diep (tussen 3,20 en 3,50 meter onder NAP), omdat hier kabels en leidingen liggen. Uit onderzoek moet blijken of deze kabels en leidingen binnen het beschikbare budget kunnen worden verlegd. Dan kan ook het Noordelijk deel van vaarweg Boontjes in 2013 volledig worden verdiept.

Wind en golfslag kunnen bij drukte van de scheepvaart op het smalle deel van Boontjes leiden tot onveilige situaties. Recreatievaart en beroepsvaart maken gebruik van dezelfde smalle geul waardoor schippers weinig ruimte hebben om bij te sturen. Na de drempelverwijdering zal het verkeer meer gespreid over de dag plaatsvinden. Dit verbetert de veiligheid.

In 2009 hebben het ministerie van Infrastructuur en Milieu en de Provincie Fryslan in een bestuursovereenkomst vastgelegd dat ze samenwerken aan de drempelverwijdering in de Boontjes. Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor de uitvoering van de baggerwerkzaamheden en de eerste vijf jaar onderhoud van de vaargeul.

Balk

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18279

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *