Baggeren Westgat stapje dichterbij

LAUWERSOOG – Het plan van aanpak om het Westgat uit te baggeren is vandaag verstuurd naar minister Schultz van Haegen. Zij zal voor de landelijke verkiezingen  van 15 maart een beslissing nemen. Als de vaargeul van Lauwersoog naar de Noordzee weer op diepte is, zullen de grote viskotters die de afgelopen jaren zijn weggebleven weer terugkeren naar Lauwersoog. 

Die toezegging hebben de vissers gedaan, zodat de investering van het baggeren van het zeegat ook rendement oplevert. Door het wegblijven van de kotters liep de haven van Lauwersoog jaarlijks een omzet van 28 miljoen euro mis.

In het plan van aanpak betaalt de regio het baggeren. De kosten zijn voor rekening van de aandeelhouders van de haven, te weten de gemeente De Marne en de vissers. De provincie Groningen financiert de aanvraag van de benodigde vergunningen, de projectvoorbereiding en de evaluatie.

De regio beschouwt het baggeren als een pilot, om te zien wat het effect op de langere termijn ervan is. Eerder wees Rijkswaterstaat het baggeren af, omdat de kosten niet zouden opwegen tegen de baten: men verwacht dat de vaargeul binnen één tot vier jaar weer zal dichtlopen met zand. 

Nader onderzoek van de regio wijst uit dat de kosten en risico's van het baggeren fors teruggebracht konden worden. Op basis daarvan hebben de vissers, de gemeente en de provincie de stap gezet om het baggeren zelf te financieren, mits het ministerie bereid is om te monitoren wat de morfologische en nautische effecten van het baggeren zijn. Door te baggeren, kan het systeem van geulen en zandbanken wijzigen, wat gevolgen kan hebben voor de dynamiek in dit deel van de Waddenzee.

Als minister Schultz van Haegen akkoord gaat, start de procedure voor vergunningen, waaronder voor de Natuurbeschermingswet. Daardoor is het niet reëel om te verwachten dat  het baggeren, dat altijd buiten  het stormseizoen moet gebeuren,  nog dit voorjaar kan plaatsvinden.

Natuur- en milieuorganisaties geven er de voorkeur  aan om niet in te grijpen in het natuurlijke systeem van de Waddenzee.  Maar wanneer dat toch gebeurt, willen ze dat de ingreep ook een zogeheten 'ecologische plus' oplevert. Bijvoorbeeld in de vorm van een ecologische verbetering in het Lauwersmeergebied of verdere verduurzaming van de visserij en de haven van Lauwersoog. De vissers en het havenbedrijf geven aan dat zij daar open voor staan.

Bron Provincie Groningen

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18279

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *