Asbest eraf, zonnepanelen erop

LEEUWARDEN – Vanaf 1 juli 2013 kunnen agrarische bedrijven subsidie krijgen voor het saneren van asbestdaken. Wel moeten ze dat combineren met het plaatsen van zonnepanelen. Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met deze stimuleringsregeling die ‘Asbest eraf, zonnepanelen erop’ wordt genoemd. De subsidieregeling voor asbestsanering komt voort uit een convenant van de twaalf provincies met het Rijk. In Fryslân is voor dit project in het totaal € 1,5 miljoen ter beschikking gesteld.

De subsidie bedraagt € 3,- per m2 gesaneerd asbestdak. Dit is ongeveer een derde van de kosten voor het verwijderen en afvoeren van asbest. Alleen bedrijven met een agrarisch inkomen (minimale standaardopbrengst € 25.000) komen in aanmerking voor de subsidie. Per aanvraag wordt een minimumoppervlak van 400 m2 asbestdak gehanteerd. Sanering van asbestdaken van gebouwen die voor nevenfuncties in gebruik zijn, kan ook, mits op hetzelfde bouwblok. In totaal kan per aanvrager maximaal € 7.500,- subsidie verstrekt worden.

Asbestinventarisatierapport

Elke sanering moet gepaard gaan met een terugplaatsing van zonnepanelen. Dit met een minimumeis van 15 kW piek geïnstalleerd vermogen. Plaatsing op een ander dak dan het gesaneerde dak is mogelijk, op voorwaarde dat dit gebouw zich op een bouwblok uit de aanvraag bevindt. De regeling komt bovenop de fiscale faciliteiten (MIA, VAMIL, EIA) voor investeringen in asbestsanering en zonnepanelen. Agrariërs die subsidie willen aanvragen, moeten een asbestinventarisatierapport en getekende offerte/opdracht voor de asbestverwijdering overleggen.

Informatie

De uitvoering van de regeling loopt tot eind 2014. Agrariërs kunnen een aanvraag indienen tot 1 september 2014 zolang het maximale bedrag voor hun provincie nog niet is bereikt. Actuele informatie en de aanvraagformulieren staan op de website www.asbestvanhetdak.nl.

Hier kunnen geïnteresseerden ook terecht voor aanmelding op de digitale nieuwsbrief.

Bron: Provincie Fryslân

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18279

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *