Artsen De Sionsberg: “Onverantwoord”

DOKKUM – Artsen van ziekenhuis De Sionsberg weigeren te experimenteren met ongeboren kinderen. De medische staf doet het volgende persbericht uitgaan:

De kans op babysterfte rond de geboorte is in De Sionsberg in Dokkum lager dan het landelijke gemiddelde. En ook lager dan in de rest van Friesland. Desondanks wil de zorgverzekeraar Friesland-Achmea de geboortezorg in De Sionsberg niet langer vergoeden. Hiervoor is geen medische reden gegeven, wel dat de geboortezorg in De Sionsberg door de lagere aantallen geboortes duurder is dan in andere ziekenhuizen. De zorgverzekeraar start nu met een door haarzelf samengestelde werkgroep die de opdracht heeft de sluiting van de verloskunde in De Sionsberg vorm te geven. De medische staf van De Sionsberg vindt het onverantwoord in deze uitgestrekte regio met langere aanrijtijden te werken als het gaat om ongeboren kinderen en hun moeders.

Belang van patiënt is ondergeschikt

Leeuwarder CourantDe gynaecologen van De Sionsberg hebben eerder dit jaar samen met verloskundigen uit de regio onderzocht hoe de kwaliteit van de zorg zou veranderen als de geboortes voortaan in andere ziekenhuizen plaatsvinden. Ze kwamen tot de conclusie dat er een verhoogd risico op beschadiging of sterfte van de baby is als De Sionsberg stopt met geboortezorg. Daarom ontwierp de werkgroep een scenario waarin de afdeling verloskunde binnen de muren van het ziekenhuis behouden bleef. Dit was echter niet de bedoeling van zorgverzekeraar De Friesland-Achmea: zij verklaarde dat 'die uitkomst niet de opdracht was' en heeft nu een eigen werkgroep gestart met als opdracht versneld te bezien hoe de verloskunde gesloten kan worden in De Sionsberg.

Deze taakgroep moet binnen zeer korte tijd tot een advies komen. De Medische Staf maakt zich zorgen over de zorgvuldigheid waarmee met dit belangrijke onderwerp wordt omgegaan. Voorzitter van de medische staf Hilde Royen: “Deze regio leent zich door de grote afstanden en het ontbreken van goede, snelle wegen gewoon niet voor dit soort experimenten. Het lijkt erop alsof de belangen van de individuele patiënt ondergeschikt zijn geworden aan andere, vooral financiële belangen”.

De specialisten van De Sionsberg willen hun patiënten alleen overdragen aan andere ziekenhuizen als de kwaliteit van de zorg daardoor aantoonbaar beter wordt, en niet slechter.

Voorzitter medische staf 'ligt er wakker van'

Royen: “Ieder ander scenario houdt een langere reistijd naar een volgend ziekenhuis in. Wetenschappelijk onderzoek laat zien dat hierdoor de kans op een beschadigde of dode baby groter wordt. Als de Friesland-Achmea zoekt naar een alternatief, zal dit waarschijnlijk bestaan uit het maken van meer ambulanceposten om te proberen te voldoen aan de wettelijke 45-minuten aanrijtijdennorm. Hierbij worden de grenzen opgezocht van deze norm. Voor verloskundige spoedzorg is de 45-minuten norm eigenlijk al te ruim. De afstand tot Leeuwarden, Drachten en Groningen zal voor sommige baby’s en moeders echt te lang blijken, ik lig er wakker van als ik denk aan de gevolgen”.

Spoeddebat Tweede Kamer

Woensdag 23 mei is er een spoeddebat in de Tweede Kamer over de geboortezorg in de regio rond Dokkum. Royen: “Wij vertrouwen er op dat de Tweede Kamer wel met een open blik naar deze zaak zal kijken en het credo van minister Schippers volgt; dichtbij wat kan, ver weg wat moet. Wij dringen er op aan dat de Tweede Kamer het advies van de huidige taakgroep kritisch en onafhankelijk laat toetsen aan de huidige situatie: een kwalitatief uitstekende afdeling klinische verloskunde in de Sionsberg”.

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18280

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *