Artikel 20-gebieden Wadden

DEN HAAG – Om de rust van vogels en zeehonden te beschermen zijn bepaalde gebieden in de Waddenzee – ook wel de ‘artikel 20’-gebieden genoemd – een deel van het jaar en soms het gehele jaar, verboden terrein voor de mens. Vanaf nu worden varende recreanten, vissers en andere betrokkenen in de Waddenzee nóg directer betrokken bij het vaststellen van deze rustgebieden.
Minister Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft hiervoor de ‘Leidraad artikel 20-Waddengebied-gebieden’ ondertekend.

De vaststelling en afsluiting van rustgebieden in de Waddenzee gebeurt jaarlijks door het ministerie van LNV op basis van ‘artikel 20’ van de Natuurbeschermingswet 1998. Vanaf vandaag is de inbreng van belangengroepen bij de vaststelling van deze rustgebieden formeel verankerd. Minister Verburg heeft hiertoe de ‘Leidraad artikel 20-Waddengebied-gebieden’ ondertekend die is opgesteld in samenspraak met verschillende belangenorganisaties en overheden. Gebruikers van het Waddengebied hadden behoefte aan meer inzicht in de manier van begrenzen en de redenen voor afsluiting. Met deze leidraad komt de minister tegemoet aan deze wensen. In de leidraad wordt gewerkt met een klankbordgroep waarin de diverse belanghebbende partijen praktische ervaringen uit het veld inbrengen én een expertgroep die (wetenschappelijke) ecologische kennis inbrengt. Op basis van de adviezen uit deze groepen stelt LNV uiteindelijk jaarlijks de rustgebieden vast.

De rustgebieden voor 2009 zijn onlangs bekend gemaakt. Deze zijn nog volgens het ‘oude’ totstandkomingsproces vastgesteld. Een rustgebied voor zeehonden en vogels kan erg in trek zijn bij recreanten voor de beleving van natuur of voor de visserij als bron van inkomsten. Droogvallen met je boot of vissen is bij vastgestelde rustgebieden niet of slechts beperkt toegestaan. Doordat de Waddenzee continu in beweging is, moeten de grenzen van deze gebieden regelmatig worden aangepast. De in de afgelopen jaren gesloten gebieden omvatten naar schatting een kleine 10% van de Waddenzee. Daarbij gaat het soms om gebieden die alleen bij laagwater van belang zijn voor vogels en zeehonden als rustplaats. Ook zijn sommige gebieden alleen afgesloten gedurende het broedseizoen of alleen gedurende kwetsbare zoogperiode van zeehonden.
Bron: LNV

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18268

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *