Amelandse wil in Provinciale Staten

NES – Suzanna Twickler uit Buren is voor het CDA kandidaat voor de Provinciale Staten.

Deze week is de kandidatenlijst van het CDA voor de provinciale Statenverkiezingen op de ledenvergadering vastgesteld en Twickler staat op een verkiesbare 14e plaats.

“Tot grote vreugde en voldoening van de afdeling Ameland,” laat het CDA van Ameland weten. De Amelander afdeling gaf in een vroeg stadium aan het provinciale CDA bestuur aan dat zij het belangrijk vindt dat er een eilander met kennis van het waddengebied deel uitmaakt van de CDA Statenfractie. “Wij werden uitgedaagd om met een gekwalificeerde kandidaat te komen en hebben graag die handschoen opgepakt,” zegt voorzitter Anne de Jong. “In de persoon Suzanna Twickler hebben wij een geboren eilander die vanwege haar jarenlange werkervaring veel raakvlakken heeft met  bestuursorganen betrokken bij de Wadden. Ze kan met haar kennis een waardevolle bijdrage leveren aan het provinciale bestuur. Ook voor Ameland is het belangrijk dat we via Suzanna een ingang hebben bij de Staten. Er staan immers de komende jaren enkele belangrijke projecten op stapel.”  Begin 2011 moet de provincie besluiten nemen over het ontwerp en uitvoering van de dijkverhoging. Daarnaast moet er schot komen in de procedures rondom  Natura 2000 gebieden. Ook in het kader van besteding van Leadergelden en geld uit het Waddenfonds kan een goede bestuurlijke vertegenwoordiging paden effenen, meent De Jong.

Suzanna Twickler – ze is jurist gespecialiseerd in internationaal maritieme recht – staat op de kieslijst op de 14e plaats. Het CDA heeft nu 12 zetels. Als er opnieuw twee gedeputeerden kunnen worden geleverd dan  is de 14e plaats zeker verkiesbaar. De Jong: “Echter de kiezer spreekt eerst.”

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18276

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *