Amelander streektaal leeft nog altijd

NES – Het 'Amelands' en 'Stavers' vormen de meest gesproken streektalen in Friesland, volgens een recent onderzoek van de provincie. Dit schrijft Omrop Fryslân en RTV NOF

In totaal hebben meer dan 8.172 Friezen deelgenomen aan de enquête voor de Spreektaalatlas 2022. Ongeveer de helft van hen meldt dat ze regelmatig in hun streektaal worden aangesproken. Er zijn echter aanzienlijke verschillen tussen de streektalen, vooral op de Waddeneilanden. Ameland kenmerkt zich door frequenter gebruik van het Amelands, zelfs in openbare gelegenheden, terwijl Schiermonnikoog zelden de eilanderstaal hoort.

Op Terschelling worden de streektalen Aasters, Westers en Meslanzers ook minder vaak op straat en in winkels gebruikt, maar de bewoners hechten wel veel waarde aan het behoud en het gebruik van hun taal, vooral op scholen.

Opvallend is dat de overdracht van streektaal aan de volgende generatie vaak ontbreekt. Meer dan de helft van de ouders geeft aan zelden of nooit in de streektaal te communiceren met hun kinderen. In Stavoren en Ameland is het daarentegen gebruikelijk om kinderen op te voeden in de streektaal, met meer dan 90 procent van de ouders die hun taal aan hun kinderen doorgeven.

Hoewel 'nieuwe sprekers' de streektaal ook gebruiken, zijn respondenten die er van jongs af aan mee zijn opgegroeid vaak frequenter in hun taalgebruik. Ruim de helft van de streektaalgebruikers zou graag zien dat de taal vaker wordt gesproken. 

Bronnen: Omrop Fryslân en RTV NOF 

Persbureau Ameland
Persbureau Ameland

Persbureau Ameland brengt alle actualiteiten om en rondom Ameland. Daarnaast verschijnen er verschillende reportages over de vele bewoners die het eiland rijk is. Zelf een goede tip? Mail deze naar info@persbureau-ameland.nl.

Artikelen: 800

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *