Amelands Tegengas wil referendum

NES – Comité Amelands Tegengas wil dat de gemeente Ameland een referendum houdt naar het draagvlak voor de NAM-boorplannen. Het comité weet zich gesteund door de Rekenkamercommissie die de gemeente eerder adviseerde om de Amelander bevolking in een vroeg stadium te betrekken bij plannen voor een groot project.

Het comité wil tevens dat er een maatschappelijke kosten-batenanalyse wordt gemaakt van de plannen van de NAM en dat er een locatie-MER komt voordat er een inrichtings-MER wordt gedaan. Ze wil dat de effecten van de boorplannen op de totale economie, de natuur, toerisme en het maatschappelijk leven van Ameland tegen het licht worden gehouden. Amelands tegengas vindt dat de Gemeente Ameland het initiatief moet nemen voor een dergelijk onderzoek, omdat de raad als volksvertegenwoordigers het algemeen belang vertegenwoordigt. “Als inzichtelijk kan worden gemaakt wat de kosten en baten zijn van de ingreep van de NAM ten opzichte van de overige belangen van het eiland, kan een weloverwogen standpuntinname volgen door alle andere belanghebbenden.” Ameland Tegengas wil dit onderzoek zo snel mogelijk om te voorkomen dat mogelijk tijdsproblemen ontstaan op het moment waarop de MER-startnotitie aan de orde is.

“De NAM maakte tijdens de informatieavond van 14 oktober duidelijk dat men eigenlijk slechts een inrichtings-MER uit gaat voeren. Naast enige aandacht voor een enkele alternatieve locatie zal de beoordeling zich vooral concentreren op alternatieven bij inrichtingsplannen. Wij pleiten er voor dat allereerst een locatie-MER wordt uitgevoerd, waarbij álle alternatieve locaties, ook de wellicht voor de NAM minder aantrekkelijke locaties, beoordeeld worden op milieuaspecten en aspecten van leefbaarheid, inclusief de sociaal-maatschappelijke kanten daarbij. Na besluitvorming over deze beoordeling zou dan pas de uitwerking van inrichtingsalternatieven aan de orde zijn,” stelt Amelands tegengas.

Dossier NAM

23-10-09 Amelands Tegengas wil referendum
17-10-09 Politiek begint zich te roeren
15-10-09
Niet gelukkig met welke locatie dan ook
14-10-09 Twee keer gevaar voor booreiland
12-10-09 Drukke NAM-avond verwacht
1-9-09    Acties rondom boorplannen
1-9-09    Ameland’82 : Gasboringen op Ameland
20-8-09  Amelands Tegengas wil discussie
18-8-09  NAM past plannen gaswinning Ameland aan
15-8-09  Amelands Tegengas
5-8-09    Vragen en antwoorden over NAM-plannen
9-6-09    Hyves-Voor gasboringen op Ameland (1-9-09 uit de lucht gehaald)
9-6-09    Virtueel protest via Twitter
9-6-09    Boren: Ameland zegt nog niets
7-6-09    De Anekdotejager
7-6-09    ‘Alweer heeft de NAM snode plannen’
5-6-09    Antje & Betje
4-6-09    NAM belegt derde informatie avond
3-6-09    
Hyves-Wij zijn tegen boortorens op Ameland
3-6-09   Tegengas
31-5-09  NAM wil op het eiland boren
7-5-09    NAM boort bij Ameland naar aardgas
6-5-09    Uitnodiging NAM
5-5-09    Gaswinning onder Waddenzee mag
2-5-07    NAM boort weer boven Ameland

© Persbureau Ameland 2009, op dit artikel rust copyright.

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18276

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *