Amelands in Friese Staten

Geplaatst op: 20 april 2022 - Categorie: Gemeente & Politiek

Peter van Noort in de Statenzaal - Foto Arno BrokTweet van CdK

LEEUWARDEN - Tijdens het vragenuurtje van de Provinciale Staten vergadering in Leeuwarden is vanmorgen Amelands gesproken. Het komt niet vaak voor dat het eilander dialect in de Statenzaal klinkt. Onderwerp was de optie om een kabel vanaf een windmolenpark op de Noordzee door het Oerd te leggen. Dat moest maar niet, vinden de fracties van SP, FNP en PvdA. SP Statenlid Peter van Noort van Ameland had zich voorbereid op het Amelands. "Ut Oerd, het oastelikste stikje Ameland, ut gebiët weer gien straatlampen staan, weer je niët met de fiets komme kinne. Ut is het meest woe’ste sikje fan ut eiland, met dunen, kwelders in slinken, met mieuwekolonies, lamsoor in lepelaars. Dut is gien gebiët om in te graven. Ut Oerd, deer mot je fan ôfblieve."

PAWOZ
Vorige week maakte de Rijksoverheid een nieuwe procedure bekend voor het Programma Aansluiting Wind op Zee (PAWOZ) – Eemshaven. Er zijn acht mogelijke kabeltracé ‘s via Waddeneilanden, de Waddenzee, Fryslân, Groningen naar de Eemshaven.

Opschudding
De plannen van het kabinet zijn een vervolg op het vorig jaar mislukken van een eerdere tracékeuze voor één nieuw windpark. Het gaat nu om meerdere en veel grotere windparken. Net als voorheen geven de plannen aanleiding tot zorg over de belangen van de natuur in de Waddenzee en op de eilanden, en bij de grondgebruikers op het vasteland in de gemeenten Noordoost Fryslân en Hogeland in Groningen. Ook de twee provincies Fryslân en Groningen en Wetterskip Fryslân en Waterschap Noorderzijlvest hebben weer te maken met de ruimtelijke procedures. Inmiddels is de nodige maatschappelijke opschudding weer losgebarsten over de plannen. Het gaat ook om grote belangen, lokaal, regionaal en voor de overheid. Natuur, visserij op zee en landbouw, verzilting van de bodem door de ontgraving in het landbouwgebied op de klei, de energietransitie.

Ôfblieve
De drie fracties vragen aan de gedeputeerde of ze namens alle betrokken gemeenten, provincies en waterschappen opnieuw in beroep gaat. Gedeputeerde Sietske Poepjes meldt dat ze haar best gaat doen om te voorkomen dat er een kabel door het Oerd gelegd gaat worden. “Het Oerd, deer mot je fan ôfblieve," vindt ook Peter van Noort.
Commissaris van de Koning Arno Brok is zeer te spreken over het gebruik van streektalen in de Statenzaal.

Naar nieuwsoverzicht
Ads door PA
Gesponsorde links:
Hier adverteren?